Demonstrasjon og opptøyer i Madrid

Publisert

Over 80 personer skal ha blitt skadet etter konfrontasjoner mellom politi og demonstranter i Madrid lørdag 22. mars. Opptøyene startet etter fredelige demonstrasjoner tidligere på dagen der tusenvis av mennesker protesterte mot regjeringens innsparinger og reformer. I følge tall fra politiet skal rundt 50.000 mennesker ha deltatt i demonstrasjonen. En styrke på 1.750 mann fra antiopprørspolitiet skal ha blitt satt til å kontrollere situasjonen. Et tyvetalls personer er arrestert.

Tusenvis av indignerte spanjoler fra forskjellige steder i landet nådde Madrid lørdag ettermiddag etter å ha gått i protestmarsj inn til hovedstaden med krav om en verdig levestandard. Under navnet La Marcha de la Dignidad (verdighetsmarsjen) ble det protestert mot regjeringens sparepolitikk og mot manglende tiltak som kan sikre folk jobb og bolig.

Det ble også protestert mot at folk er blitt gjeldsofre på grunn sviktende politisk styring, eiendomsspekulasjon og korrupsjon. Flere hundre tusen spanjoler er blitt gjeldsofre etter finanskrisen. Mange har ikke klart å betjene sine lån og har derfor måttet se hjemmene sine solgt på tvangsauksjon. Fremdeles blir folk kastet ut fordi de ikke klarer å betale husleie og avdrag på lån.

Protestmarsjen er et uttrykk for et generell misnøye med statsminister Mariano Rajoy og Partido Populars vektlegging av spare- og reformpolitikk, mens det mangeler tiltak som kan sikre at folk ikke havner på gaten. Regjeringen har redusert landets velferdsbudsjett med flere milliarder euro. Samtidig er nærmere seks millioner mennesker arbeidsledige, noe som tilsvarer ca. 26 prosent av den arbeidsføre befolkningen.

Regjeringen fikk nylig kritikk av både Det internasjonale pengefondet (IMF) og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). Sosiale og økonomiske forskjeller i Spania øker. Samtidig er ikke offentlige stønader godt nok orientert mot de som er hardest rammet etter krisen. Man ser en utvikling med stadig skjevere fordeling der forskjellene mellom de som har tilgang til velferdsgoder og de som ikke har det øker og der de fattigste faller utenfor ordningene. Spanias regjering er blitt bedt om å ta konsekvensene av utviklingen og endre kriteriene for stønadene slik at de som virkelig trenger hjelp fanges opp av systemet. OECD kom for få dager siden med en rapport der de mener det haster med nye tiltak.

Demonstrasjonen 22. mars skal ha foregått i fredelige former inntil utpå kvelden da det kom til konfrontasjonen mellom det som omtales som «radikale elementer» og antiopprørspoliti. Det er meldt om 88 skadde fra både politi og demonstranter og 24 personer skal ha blitt arrestert.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter