Demonstrasjon mot tyrefekting

Et 40-talls nakne kvinner og noen få menn demonstrerte mot tyrefekting i Madrid søndag den 14. mars. Demonstrantene smurte seg inn med teaterblod og festet fargerike spyd på kroppen for å simulere at de var spiddet. Liggende på bakken dannet de bokstavene SOS i et forsøk på å sette fokus på tyrefekterdebatten som nå pågår i Spania.

Et 40-talls nakne kvinner og noen få menn demonstrerte mot tyrefekting i Madrid søndag den 14. mars. Demonstrantene smurte seg inn med teaterblod og festet fargerike spyd på kroppen for å simulere at de var spiddet. Liggende på bakken dannet de bokstavene SOS i et forsøk på å sette fokus på tyrefekterdebatten som nå pågår i Spania.

Debatten, som i den siste tiden har tilspisset seg, begynte med at den regionale regjeringen i Catalonia fremmet et forslag om å forby tyrefekting. Det har medført at en rekke konservative politikere har gått ut og forsvart tradisjonen. Deriblant Madrids regionale president, Esperanza Aguirre (PP).

Hun mener at tyrefekting er en så betydelig del av spanske kultur at det burde kvalifisere til en plass på UNESCOs liste over verdensarv. Madrid er den byen i Spania hvor det arrangeres mest tyrefekting, og regionalpresidenten har fått bred støtte blant så vel tyrefektere, som politikerkolleger og velgere på den konservative høyresiden.

Dyrebeskyttelsesorganisasjonen Equanimal, som sto bak demonstrasjonen den 14., har hevdet at både EU og spanske myndigheter innvilger subsidier som til slutt ender opp i tyrefekterrelaterte aktiviteter. Ifølge en talsmann for organisasjonen er det snakk om så mye som 400 millioner euro. Equanimal, som varsler en ny demonstrasjon palmesøndag, skriver dessuten i en rapport at 72,1 % av Spanias innbyggere er imot tyrefekting ifølge en undersøkelse fra 2006.

Relaterte saker