Covid-rapport peker på alvorlige mangler i Spania

Publisert

Den 157 sider lange rapporten, som er utarbeidet av fremtredende akademikere og helseeksperter, peker på at Spania ikke har tatt lærdom av tidligere helsekriser som svineinfluensa og SARS. Resultatet var mer ødeleggende konsekvenser av covid-19 enn i andre land. I ekspertevalueringen understrekes det at pandemien er den verste krisen Spania har opplevd siden borgerkrigen. Det skriver avisen El País.

En uavhengig ekspertevaluering konkluderer med at Spania ikke var godt nok forberedt på covid-19-pandemien som brøt ut i slutten av 2019. Rapporten, som nå diskuteres av helsedepartementet og de autonome regionene, peker på at manglende koordinering og begrensede ressurser forverret situasjonen, særlig på sykehjemmene.

En av de største manglene var mangelen på en koordinert strategi for å håndtere krisen. Det fantes ingen klar plan for å beskytte de mest sårbare gruppene eller minimere de negative konsekvensene av de strenge stengningene. Aldershjemmene manglet handlingsprotokoller og var dårlig koblet til helsesystemet, noe som førte til at titusenvis av mennesker ikke fikk nødvendig pleie og i mange tilfeller døde.

Rapporten påpeker også at det var store mangler i informasjonssystemer og tidlig varsling, samt utilstrekkelig diagnostisk kapasitet. Mangelen på koordinering mellom ulike helseinstitusjoner og regioner hindret tildelingen av medisinske ressurser, inkludert intensivsenger.

Til tross for de identifiserte manglene fremhever rapporten flere positive aspekter, som responsen fra den spanske befolkningen og helsepersonell. Vaksinasjonskampanjen sies å ha vært en stor suksess, og det samme gjelder ERTEs permitteringer og andre sosiale beskyttelsestiltak som dempet den økonomiske krisen som fulgte pandemien.

Rapporten inneholder en rekke anbefalinger for å forbedre beredskapen for fremtidige pandemier. Den inneholder blant annet forslag om å skape et spesifikt normativt rammeverk for nødsituasjoner, utvikle et system for tidlig varsling og rask respons, styrke det nasjonale helsesystemet og forbedre kommunikasjonsstrategiene under helsekriser.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter