Corona-virus: Vil ha en uavhengig granskning håndteringen i Spania

Publisert

Hvordan kan det ha seg at et land som har et av verdens beste helse-vesen endte opp som et av de hardest rammede med høyest dødelighet?

Dette er et av de spørsmål 20 helse-eksperter ønsker å finne svaret på. De har sammen skrevet en artikkel som har blitt publisert i det prestig-tunge vitenskapelige magasinet The Lancet. Blant de som har signert på artikkelen er en rekke spanjoler som har hatt høye stillinger innen helse-administrasjon og inklusive Rafael Benogna, tidligere helseminister og rådgiver til President Obama. I tillegg har flere av de som står bak artikkelen tilknytning til spanske universiteter.

Det er ekstra viktig å lære av de feil man eventuelt har gjort så man bedre kan håndtere eventuelle nye oppblomstringer av Corona-viruset og nye pandemier understreker helse-ekspertene.

Spania endte opp med over 300.000 offisielt smittede, nesten 30.000 døde og over 50.000 smittede helsearbeidere. Helse-ekspertene ber om at det nedsettes en uavhegig kommisjon som skal granske hvordan viruset spredde seg i landet og hva eventuelle feil som ble gjort. Samtidig påpeker de at dette må gjøres for å lære og bli bedre, ikke for å peke på eventuelle ansvarlige for feil som har blitt gjort.

Mulige forklaringer på Spanias høye smitterate og dødeligheten av Corona-viruset

Blant de motivene som trekkes frem som en mulig forklaring er:

– Mangel på forberedelse i det man så viruset spre seg i andre land og senere i Spania.

– Beslutninger ble tatt sakte.

– Mangel på koordinering mellom staten og landets autonome regioner.

– For få forhåndsregler ble tatt i Spanias sykehjem.

– Høy snittalder i befolkningen.

– Store sosiale og økonomiske forskjeller blant befolkningen.

– Tiår med kutt i det offentlige forbruket har rammet helse-sektoren og begrenset dens kapasitet.

Les også SpaniaPostens analyse av årsakene som har bidratt til Corona-virusets høyde dødsrate i Spania

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter