20.8 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20 C
Las Palmas de Gran Canaria

Corona-viruset: Er du tryggere i Norge eller i Spania

Fem grunner til å ta det med ro i Spania!

OPPDATERT FREDAG 20. Noen nordmenn i Spania ville helst vært «hjemme» i Norge, mens andre er glade å være et sted man kan trekke ut på terrassen i et behagelig klima. Det er lett å la følelsene løpe når tabloide overskrifter og medier fokuserer på det mest ekstreme. Selv om situasjonen er anvorlig for de som er rammet, kan det være nyttig å ta en rolig titt på tall og fakta.

1) Spania har omtrent ti ganger så stor befolkning som Norge. Smitten i Alicante-området f.eks. er langt mindre enn Madrid. I hovedstaden er 7165 registrert smittet og Katalonia 3270 pr 20. mars.

Valenciaregionen (Provinsene Alicante, Valencia og Castellon) er hvor de fleste nordmenn i Spania holder til. Regionen har omtrent samme innbyggertall som Norge. I hele regionen var det pr 20.03 rundt 1.100 smittede mot rundt nesten 2.000 i Norge. Ingen vet hvor store mørketall det er i hverken Norge eller Spania. Mørketallene kan være store når det gjelder spredningen av koronaviruset i Norge, erkjenner Folkehelseinstituttet (FHI). Det samme gjelder også Spania.

Det er ikke meldt om nordmenn blant de som er registrert smittet i Spania.

Grafen viser antall smittede i Spania frem til 19. mars. Grafen viser at smitten ikke har begynt å flate ut ennå. 1588 av de smittede er friskmeldt pr. 20 mars.

2) Flere eldre er smittet i Spania. Det kan være med å forklare at man ser flere alvorlige tilfeller av sykdommen hvor folk havner på sykehus og dør. Viruset kom til Spania med en rekke spanjoler som hadde vært på reise i Italia. Til tross for kjent smitte i Italia lot man hundrevis av fotballsupportere reise tilbake uten noen karantene. I perioden som fulgte tillot man store forsamlinger, demonstrasjoner og store fotballkamper. Spanjolene rakk å smitte mange av sine venner og familiemedlemmer.

I et samfunn hvor det er vanlig med storfamilier, og hvor man bare unntaksvis har sine eldre på institusjon betyr det at mange at landets eldre rakk å bli smittet før myndighetene satte inn tiltak. Det store volumet av de som har omkommet i Spania er minst åtti år gamle, selv om det er unntak til den store trenden. Eldre på sykehjem i Norge har tilgang på profesjonell pleie. Mange av Spanias sykehjem er drevet av den katolske kirken og de nonnene som pleier de eldre har oftest liten eller ingen relevant utdannelse.

På flere spanske eldrehjem er under etterforskning grunnet ett høyt antall døde:

3) Av biologiske grunner overlever slike virus kortere tid utenfor kroppen i temperaturer over 30 grader. Immunologer sier at de høyere temperaturene man vil se i Spania neste måned trolig merkbart vil bremse viruset. Lave temperaturer kan irritere kroppens luftveier og gjøre den mer sårbar, selv om man til nå vet lite om hvordan det påvirker Corona-smitte. Det som er sikkert er at viruset vil overleve i kortere tid utenfor organismen når når luft-temperaturen er over 30 grader.

4) For folk flest vil symptomene variere mellom så svake at de ikke merkes til en kraftig influensa opptil lungebetennelse. Hos barn merkes smitten ofte ikke i det hele tatt. Så når de rakst ble holdt tilbake fra skolen var det for å stoppe at barn smitter andre. Det er eldre og de med svekket immunforsvar som er i reell fare i hovedsak. I Spania er de fleste omkomne minst 80 år gamle, selv om man også har hatt noen tilfeller av yngre mennesker, blant dem unge med alvorlige sykdommer fra før. En 21 år gammel fotballtrener er blant de døde. Han led av kreft med nedsatt immunforsvar som følge av kreft-behandlingen.

5) Spania er ikke noe u-land. Helsevesenet i Spania er rangert som ett av verdens absolutt beste. Man har i Spania ett stort antall private klinikker og sykehus i tillegg til det offentlige. Disse brukes nå for å avlaste det offentlige i flere av Spanias hardest rammede regioner som Madrid. Helsevesenet i Norge er rangert vesentlig lavere i følge en rekke internasjonale undersøkelser.

I Madrid, hvor flest er smittet, nærmer sykehusene seg det de har kapasitet for. Man forbereder seg på å måtte prioritere pasienter basert på deres sjanse for å bli bedre. Også i Norge forbedreser sykehusene seg på det samme, selv om man er lengre unna dette.

Se artikkel i VG: Forbereder seg på å prioritere hvem som får leve!

Helsedirektoratet i Norge har utarbeidet et notat, for å hjelpe helse- og omsorgstjenesten med å prioritere ved ressursknapphet.

I notatet framgår det at disse tre prioriteringskriteriene skal legges til grunn for helsetjenestens vurderinger: nyttekriteriet, ressurskriteriet og alvorlighetskriteriet.

Motivet for å «stenge Spania» var primært å redusere belastningen på helsevesenet. Spesielt som følge av at nervøse folk oppsøkte sykehuset med bare relativt normale problemer som forkjølelse og vondt i halsen.

6) Det er størst risiko for smitte innendørs. Folk deler mer luft og flater i lukkede rom så ekspertene ser globalt frem til at temperaturene øker så folk vil tilbringe mer tid utendørs hvor det er betydelig lavere smitte-risiko. Temperaturene vil passere 30 grader de fleste steder i Spania i det man nærmer seg påsken, noe som gjør det værre for viruset når det er utenfor en organisme. Selv om folk allerede tilbringer mye tid utendørs i det milde spanske klimaet vil man se folk at folk i Spania trekker utendørs i enda større grad den neste måneden. Et tørt klima kan bidra til å begrense luftbåren virus-smitte.

Hvor farlig er egentlig Corona-viruset?

Sammenliknet med en vanlig influensasmitte har viruset en dødelighet rundt ti ganger høyere enn en vanlig influensa, en sykdom som nesten ingen frykter. Dette med dagens kjennskap til viruset og hvordan pasienter kan behandles. Denne nye versjonen av Corona-viruset smitter mer enn vanlig influensa, blant annet fordi folk til nå ikke har hatt motstand eller immunitet mot viruset.

Hvert år dør mellom 900 og 1700 personer av helt vanlig influensa i Norge. Til sammenlikning ble 608 personer hardt skadet på veiene i 2018.

Grafen viser at faren for å dø av Rabies, Meslinger, Colera, AIDS og andre smittsomme sykdommer er langt større enn faren for å dø av Corona viruset.

Globale tall

Globalt kjenner man nå til 272,042 tilfeller. Av disse har 90,618 blitt frismeldt og 11,299 meldt omkomne pr 20. mars. 95% av de som er smittet globalt er klassifisert som «milde tilfeller». 5% som alvorlig eller kritisk. Kilde https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.worldometers.info/coronavirus/coronavirus-age-sex-demographics/

COVID-19 Fatality Rate by AGE:
*Death Rate = (number of deaths / number of cases) = probability of dying if infected by the virus (%). This probability differs depending on the age group. The percentages shown below do not have to add up to 100%, as they do NOT represent share of deaths by age group. Rather, it represents, for a person in a given age group, the risk of dying if infected with COVID-19.

Relaterte saker

- Advertisement -