Corona-viruset kan stoppe Katalanske nasjonalister

Publisert

Søndag 14. februar holdes det regionale valg i en av Spanias største regioner, Katalonia. Flertallet i Katalonia valgte å gjennomføre valget til tross for at man er hardt rammet av Coronia-viruset. Regionen er i likhet med mesteparten av Spania underlangt strenge restriksjoner på bevegelser m.m.

Spent situasjon i Katalonia

I Spania følger man nøye valget i Katalonia, som i 2017 holdt et grunnlovsstridig valg om løsrivelse fra Spania etterfulgt av en deklarasjon om uavhengighet. I dag befinner flere politiske ledere ser i fengsel i påvente av dom mens andre er på flukt i utlandet.

Dagens leder for nasjonalistene, Quim Torra, ble opprinnelig fradømt retten til politiske verv. Dette etter at han nektet å fjerne propaganda for uavhengighet fra offentlige bygg i Spania. Man så lenge store plakater og bannere hengende fra rådhus og den regionale regjeringens bygg. Dette i strid med spansk lov om «nøytralitet» for offentlige bygg i sammenheng med politiske kampanjer.

Sosialstene kan vinne, nasjonalistene kan bli svekket

Valgmålinger peker på at partiene som støtter en uavhengighet fra Spania har fått sin posisjon svekket. Men ingen partier ligger an til å vinne et flertall av de 135 seter man har i det Katalanske parlamentet.

Spania har lidd under Corona-viruset i rundt ett år nå. Mange i Katalonia har sett faren av å skape mer politisk uro samtidig som mange mener regjeringens håndtering av situasjonen har vært forholdsvis god.

Helseministeren kan ville valget i Katalonia

Mannen som har vært ansiktet til den nasjonale regjeringens kamp mot Corona-viruset er helseminister Salvador Illa (PSOE). Han er presidentkanidaten for det katalanske sosialistpartiet PSC.

Helseministeren har frem til pandeminen begynte vært en relativt ukjent byråkrat. Folk har blitt vant til å se helseministerens på pressekonferanser om Corona-situasjonen i Spania. Hans sindige og avmålte fremtreden, med fokus på saken, er ganske forskjellig fra de katalanske nasjonalistene som lenge har konstruert et bilde av en «feilet spansk stat» som utnytter Katalonia og de «arbeidsomme katalanerne». I følge nasjonalistene og populistene løser man dagens problemer med en løsrivelse fra Spania og Madrid.

Illa uttalte kort tid tilbake:

– Jeg føler at man i Katalonia ønsker seg et nytt kapittel etter 10 bortkastede år… at man fokuserer på dagens problemer, vår helse, ny fart i økonomien og at ingen blir stående bak.

Valg til tross for Covid-19

Det nasjonale regjeringen, ledet av PSOE og Podemos, foreslo at man utsatte valget i regionen til et tidspunkt hvor man har en mer «normal» situasjon. Dette ble avslått av flertallet i Katalonia hvor nasjonalistiske og populistiske partier har flertall. PSOE valgte regionalt å ikke direkte gå imot valg 14. februar de heller, selv om flere av deres tillitsvalgte ga utrykk for at man av helsemessige årsaker nok helst burde utsatt det hele tre måneder til 14. mai. Man forventer en langt bedre smitte-situasjon i Spania når temperaturene igjen øker og man får mer avstand til jule- og nyttårs-feiringen som bidro til så mye smitte.

At man likevel valgte å offisielt ikke forsøke å utsette valget henger trolig sammen med at PSOE så at partiet nå har god støtte i befolkningen og en utsettelse ville gi nasjonalistene i Katalonia mere tid på å forbedre sin posisjon.

Les redaktørens «resume» av over 500 års spansk historie og hvorfor Katalanerne ønsket sin egen stat: Spania rakner?

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter