“Caso Terra Mítica” – Skattebedrageri og underslag i stor skala

Publisert

Takket være etterforskningen til påtalemyndighetene, er nå det innfløkte nettverket som svindlet statskassen i årevis, oppløst.

Etter 11 års etterforskning er dommen i saken “Caso Terra Mítica” avlagt. Det har vært en omfattende sak som innbefatter 22 dømte, fengselsdommer på totalt 305 år og bøter på 71 millioner euro. Den første etterforskningen begynte allerede på 90-tallet, men det er først de siste årene at saken har kommet til overflaten.

“Det er farlig å ville gape over for meget”. Det er et ordtak som oppsummerer historien til de 20 forretningsmennene og de to lederne som er involvert i svindelsaken. De har i årevis laget falske fakturaer, med bakteppe temaparken Terra Mítica i Benidorm. Den første korrupsjonssaken som kom opp i PPs farvann, har 11 år senere resultert i 305 års fengsel for 22 dømte og bøter på til sammen 71,2 millioner euro – for å ha svindlet staten. Noen av selskapene som er involverte i denne saken, gjentok samme type svindel flere steder i Valencia (både på kommunalt, regionalt og provinsielt nivå), men foreldelsesloven har forhindret videre etterforskning i mange av disse sakene.

I følge dommen som er blitt avlagt, var det de tre forretningsmennene Vicente Conesa Fernández Vitoria, Antonio Vicente Moreno Carpio og José Luis Rubio Sánchez som var hjernene bak dette skattesvindelsystemet. Ingeniøren Conesa var ansvarlig for utforming av hagekonstruksjonen i Terra Mítica. Han fikk i stand flere millionkontrakter der, også via midlertidige selskaper og underleverandører. Problemet var at Conesa gapte over for mye. Hans selskaper utarbeidet hageprosjektene i parken, de utførte arbeidet, han kontrollerte og godkjente det, etter å ha utnevnt seg selv til “hagedirektør” og teknisk leder for arbeidet, ifølge dommen.

I følge opplysninger som er kommet frem gjennom retten, laget Conesa sammen med ingeniøren Antonio Rincón og advokaten Justo Valverde, et system hvor han gjennom sine selskaper ga prisoverslag over markedsverdi. Dette ga ham en stor økonomisk gevinst. Samtidig fakturerte han tjenester, leveranser, deltakelse i prosjekter og hagearbeid som aldri var blitt levert, eller som var blitt gjennomført av andre selskaper. Utgiftene som Conesa la frem og som Rincón og Valverde gikk god for, var i mange tilfeller ikke kontraktfestet, og fakturaene var påført arbeid som ikke var blitt gjennomført, i følge dommer Begoña Solaz Roldán.

Antonio Vicente Moreno Carpio og José Luis Rubio Sánchez fikk henholdsvis 46 og 41 års fengsel. Conesa kom i kontakt med Carpio og Sánchez, som ledet selskaper som ikke hadde noe å gjøre med hageprosjekter. De tre ble enige om å lage fakturaer hvor de to sistnevnte sto som leverandører til Terra Mítica. Dette oppfinnsomme systemet med falske fakturaer for å svindle staten, resulterte i tre nivåer av selskaper, noe de involverte ikke hadde betenkeligheter med. For å unndra skatt, benyttet de seg av andre virksomheter for å trekke fra utgifter som ikke var reelle.

Under rettssaken ble det oppdaget at Sanchez hadde utstedt falske fakturaer i sin egen sønn sitt navn, uten at sønnen visste om det. Han ble frikjent. De benyttet seg også av en hjemløs, som uten å vite det, administrerte et selskap som fakturerte for 300 millioner pesetas. Alt i alt, som det ble sagt i retten, “uten et øre igjen og med en pensjon på 420 euro.”

Carpio involverte de tre brødrene sine i svindelen. De hjalp til ved å ta i mot betalinger for å unngå skattekontroll, og ble også dømt.

 

De tre gründerne har hatt kontoer i Banca Privada d’Andorra siden 17. mai 2001.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter