Camps favoriserer PP ordførere

Valenciaregionens president, Fransisco Camps, har favorisert PP ordførere da han har delt ut midler til utviklingen av rurale områder. EU har nedsatt et fond – Ruralter-Leader fondet – som skal bidra til utviklingen av rurale områder i medlemslandene.

En undersøkelse viser at Camps har bevilget tre ganger så mye penger til rurale kommuner hvor PP styrer, enn til kommuner hvor PSOE styrer. Nærmere bestemt har PP ordførerne fått utdelt til sammen 71.000 euro, mens PSOE ordførerne har fått utdelt 24.000 euro.

Valenciaregionens president, Fransisco Camps, har favorisert PP ordførere da han har delt ut midler til utviklingen av rurale områder. EU har nedsatt et fond – Ruralter-Leader fondet – som skal bidra til utviklingen av rurale områder i medlemslandene.

En undersøkelse viser at Camps har bevilget tre ganger så mye penger til rurale kommuner hvor PP styrer, enn til kommuner hvor PSOE styrer. Nærmere bestemt har PP ordførerne fått utdelt til sammen 71.000 euro, mens PSOE ordførerne har fått utdelt 24.000 euro.

Spesielt påfallende er det i den såkalte sone fire, også kjent som Valencia Interior. I dette området har PP ordførerne blitt tildelt 74 % (1,5 millioner euro) av midlene fra EU fondet, til tross for at de bare kontrollerer 55 % av rådhusene. Til sammenligning har PSOE ordførerne, som regjerer i 40 % av områdets kommuner, bare fått tildelt 22 % (400.000 euro) av midlene fra fondet.

Relaterte saker