Budsjettunderskuddet femdoblet på et år

0
213
carlos_ocana.jpg

Underskuddet på det spanske statsbudsjettet er nesten femdoblet i løpet av et år. Per i dag har den spanske staten et underskudd på 62.780 millioner euro, noe som tilsvarer 5,96 % av bruttonasjonalproduktet – PIB. På denne tiden i fjor var underskuddet på 1,24 % av PIB, opplyser Carlos Ocaña, som er statssekretær for finanser.

Underskuddet på det spanske statsbudsjettet er nesten femdoblet i løpet av et år. Per i dag har den spanske staten et underskudd på 62.780 millioner euro, noe som tilsvarer 5,96 % av bruttonasjonalproduktet – PIB. På denne tiden i fjor var underskuddet på 1,24 % av PIB, opplyser Carlos Ocaña, som er statssekretær for finanser.

Statssekretæren understreker at det økende underskuddet skyldes de statlige investeringene som skal motvirke den økonomiske lavkonjunkturen. Fra januar til september økte statens utgifter til 135.130 millioner euro, som tilsvarer 22,6 % mer enn på samme tid i fjor. Statens inntekter i løpet av denne perioden var 72.350 millioner euro. Det er 25,2 % mindre enn i samme periode i fjor.