Brussel krever at Spania rydder opp i arbeidsmarkedet

Publisert

EUs visepresident Valdis Dombrovski sier at spanske myndigheter må gripe tak i de problemene det spanske arbeidsmarkedet lider med. Enkelt grupper i arbeidslivet nyter ekstrem høy grad av beskyttelse mens andre er svært sårbare.

EU og flere internasjonale organisasjoner har lenge etterlyst en opprydding i Spania. EU truer nå med å holde tilbake 140 milliarder Euro i støtte om spanjolene ikke endelig kommer i gang med dette. Også i etterkant av finanskrisen kom EU og pengefondet IMF med samme krav til spajolene.

De yngste er mest sårbare

EU-toppen pekte spesielt på det «dobble» arbeidsmarkedet som eksisterer hvor eldre arbeidstakere med lang ansenitet i praksis nesten ikke kan miste jobben. De yngre er de første som mister jobben med dagens system. Dette til tross for at de er bedre utdannet, ofte mer motiverte og har støtte økonomiske behov.

Dagens spanske regelverk er lite tilpasset dagens arbeidsmarked, et moderne næringsliv og folks livssituasjon i dag. EUs visepresident Valdis Dombrovski sier at den spanske økonomien har strukturelle sårbareheter fra gammelt av som bare har blitt forsterket av pandemien.

Dette er med på å gjøre det spanske arbeidslivet lite produktivt samtidig som den økonomiske usikkerheten som mest rammer unge fører med seg en rekke sosiale problemer. Blant dem dårlig adgang til boliger for unge og lave fødselstall. Dagens regelverk, med et svært sterkt oppsigelsesvern, gjør at bedriftene vegrer seg for å ansette nytt personale. Skulle økonomien igjen bli svekket vil bedriftene måtte betale mye for å si opp ansatte. Dagens system gir også lite rom for midlertidige ansettelser og arbeide på deltid.

Må også stramme inn pensjonene

EU krever også at spanjolene reformerer dagens pensjonsystem. Den spanske pensjonskassen vil i relativt nær fremtid gå tom for penger i det antallet pensjonister øker og antallet som betaler inn i systemet går ned i takt med lavere fødselstall og lavere innvandring. Den økonomiske virkeligheten er at spanjolenes pensjoner er for høye og pensjonsalderen er for lav. Dette er et problem man ikke lenger kan skyve foran seg mener ekspertene.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter