Brent av manet, ikke bruk ferskvann!

Publisert

Er du blitt brent av en «medusa» skal du ikke rense huden med ferskvann. Spanske brennmaneter er normalt ikke farlige, men kan irritere huden og svi. Her er noen tips om hva du bør gjøre dersom uhellet er ute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Å bade i Middelhavet er normalt ikke farlig. Men akkurat som i Norge er det en ting mange vil være opptatt av før de kaster seg uti vannet og legger på svøm. Er det brennmaneter?

I følge forskning fra univeristetet i Alicante (Universidad de Alicante) er det kun 5 til 10 prosent av alle strendene langs Middelhavet i Spania som har større ansamlinger av brennmaneter, eller «medusas» som de heter på spansk.

Det finnes flere typer, men den vanligste i Spania er Medusa luminiscente (Pelagia noctiluca) som er rødrosa med opptil to meter lange brenntråder og Acalefo azul (Rhyzosmoma pulmo) som har hvit og blå topp med lilla tråder. I tillegg finnes Avispa de mar (Carybdea marsupialis) og Medusa cruz (Olindias phosphorica).


Tips når man er blitt brent

Av alle manetene langs spanskekysten er det nevnte Medusa luminiscente, eller Lysmanet på norsk, som gir de kraftigste utslagene på huden. Middelhavet regnes ikke for å ha spesielt farlige maneter, men Lysmaneten vil kunne gi en sterkere brenning en norske skivemaneter (blå og rød brennmanet).

Det første man må gjøre når man er blitt brent er å fjerne trådene som måtte sitte igjen på huden. Dette bør gjøres med pinsett eller ved å skrape dem av, uten at man gnir trådene inn i huden.

For å skylle bort rester skal man bruke saltvann og ikke ferskvann. Ferskvannet kan gjøre skade ved å utløse mer gift fra cellene i brenntrådene.

Dersom man får generelle symptomer utover utslett som svir, slik som kvalme, hodepine, smerte i leddene, endret puls eller blodtrykk og større hevelser, skal man alltid oppsøke lege.


Ikke spesielt farlige

I følge forskere ved universitetet i Alicante er «spanske» brennmaneter ikke spesielt farlige. I et invervju i avisen Información vises det til Stillehavet og steder i Sørøst-Asia der det finnes brennmaneter som kan gi alvorlige helseskader (for eksempel de små og dødelige Irukandji-manetene).

Brennmaneter har heller ikke spesielt stor utbredelse i Spania. Studier viser at kun 5 til 10 prosent av alle strendene langs den spanske middelhavskysten har større ansamlinger.

Bestanden skal være stabil. Selv om forskning tyder på en økning i maneter globalt sett, har man ikke gjort observasjoner som tyder på det samme langs Middelhavet.


Hvorfor er det maneter?

Det er flere faktorer som avgjør om det er maneter i havet eller ikke. I følge den spanske forskningen må man skille mellom to typer, de som beveger seg med store strømninger og de som holder til i relativ nærhet til kysten. Sistnevnte gruppe påvirkes gjerne av lokale forhold, blant annet hvor mye næring (plankton) der er i vannet.

Kystlinjens utforming vil også kunne spille inn, for eksempel på steder der det er mindre åpne bukter, moloer og havner. Slike forhold kan i kombinasjon med havstrømninger skape store ansamlinger av maneter innenfor avgrensede områder.


Gult flagg kan bety «brennmaneter»

Det gule flagget ved spanske badestrander brukes normalt for å varsle om utfordrende badeforhold, som bølger på over 1,5 meter, middels sterke strømninger i havet, lyn og torden eller når det forekommer andre værforhold som gjør det vanskelig for badevaktene å ha oversikt.

Gult flagg brukes imidlertid også i tilfeller der vannet er uklart, når sanden er i dårlig forfatning, eller når det er observert brennmaneter.

(De andre fargekodene ved spanske badestrender er grønnt flagg som betyr at badeforholdene gode og rødt flagg som betyr at bading er forbudt).

Les mer om fargekodene: Ignorerer rødt flagg og badeforbud 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter