Bra boligsalg i Alicanteprovinsen

Til tross for den økonomiske krisen blomstrer boligsalget i Alicante. En ny undersøkelse viser at det er solgt 25.437 boliger i Alicanteprovinsen i perioden mellom juni 2008 og juni 2009. Kun i Madrid og Barcelona har det blitt solgt flere boliger, der er tallene henholdsvis 52.268 og 30.190. Tett etter Alicante følger Valencia, Malaga og Murcia. Tallene gjelder både nye og brukte boliger.

Til tross for den økonomiske krisen blomstrer boligsalget i Alicante. En ny undersøkelse viser at det er solgt 25.437 boliger i Alicanteprovinsen i perioden mellom juni 2008 og juni 2009. Kun i Madrid og Barcelona har det blitt solgt flere boliger, der er tallene henholdsvis 52.268 og 30.190. Tett etter Alicante følger Valencia, Malaga og Murcia. Tallene gjelder både nye og brukte boliger.

I et år hvor 49 spanske provinser har opplevd til dels kraftig nedgang i boligsalget, har kystområdene tilsynelatende klart seg forholdsvis bra. Dette til tross for at ferieboligmarkedet er ekstra hardt rammet av den økonomiske lavkonjunkturen. I årets andre kvartal ble det solgt totalt 100.850 boliger på landsbasis i Spania. Det er en nedgang på 33,9 % i forhold til andre kvartal i fjor.

Relaterte saker