Boligsalget ned med 31 %

Nye tall viser at boligsalget i Spania falt med 31, 16 % i løpet av årets seks første måneder. På nasjonalt nivå ble det solgt 217.589 boliger i denne perioden, mot 316.096 boliger i samme periode i fjor.

Nye tall viser at boligsalget i Spania falt med 31, 16 % i løpet av årets seks første måneder. På nasjonalt nivå ble det solgt 217.589 boliger i denne perioden, mot 316.096 boliger i samme periode i fjor.

Bedre salg enn foregående kvartal

Antallet boligtransaksjoner som ble registrert i årets første halvår, er det laveste siden målingene begynte i 2004. I årets andre kvartal ble det solgt 112.886 boliger, det er en nedgang på 28 % sammenlignet med samme periode i fjor, men en økning på 7,8 % i forhold til årets første kvartal.

Relaterte saker