Billigere med norsk mobil i utlandet

Fra og med den 1. april skal det bli billigere å bruke norsk mobil i utlandet. Det kommer som en følge av nye EU regler, som vil påvirke norske operatørers priser på SMS og datatjenester. For å sende en SMS fra utlandet til Norge krever de fleste operatører per i dag 3,99 kroner, litt avhengig av hvilket land man sender fra og hvilken type abonnement man har.

Fra og med den 1. april skal det bli billigere å bruke norsk mobil i utlandet. Det kommer som en følge av nye EU regler, som vil påvirke norske operatørers priser på SMS og datatjenester. For å sende en SMS fra utlandet til Norge krever de fleste operatører per i dag 3,99 kroner, litt avhengig av hvilket land man sender fra og hvilken type abonnement man har.

Etter at den nye EU-reguleringen trer i kraft vil denne prisen bli redusert til maksimalt 1,19 kroner. Det vil si en reduksjon på hele 70 %. De nye reglene åpner dessuten for at man ikke lenger skal betale for hvert påbegynte minutt når man ringer fra utlandet. Isteden vil det bli sekundtaksering. Likevel vil det bli en minimumstakst på 30 sekunder per samtale. Datatjenester vil ikke bli billigere for sluttbrukeren etter at de nye reglene trer i kraft.

Relaterte saker