Beskyldt for å ha skutt mot lystbåt

Publisert

Gibraltar beskylder spansk politi- og tollvesen for å ha skutt mot en båt som drev sportsfiske ved halvøya. I følge gibraltarske myndigheter skal båten ha befunnet seg i britisk kontrollert farvann da skuddene ble avfyrt. Hendelsen betegnes som nok en aggresjon fra spansk side i den pågående konflikten om råderetten over havområdene rundt Gibraltar. Spanske myndigheter hevder på sin side at tollvesenet kun gjorde jobben sin og at det aktuelle området er spansk territorium.

I følge et skriv fra regjeringen på Gibraltar skal to personer som lørdag 22. august drev sportsfiske i en Gibraltar-registrert båt ha blitt skutt mot av spansk politi- og tollvesen, Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).

I skrivet heter det at fire skudd ble avfyrt i vannet rundt båten etter at de to personene nektet å adlyde ordre om å stoppe og slå av motoren. Spansk politi skal også ha forsøkt å ta seg ombord i fartøyet.

Det hele skal ha endt med at gibraltarsk politi kom til for å hjelpe og geleide sportsfiskerne inn til havnen ved Gibraltar. Politiet skal senere ha konkludert med at det ikke var noe som tydet på at fiskerne hadde gjort noe galt. Myndighetene på Gibraltar reagerer på hendelsen, som de betegner som et av mange brudd på gibraltarsk suverenitet fra Spania den siste tiden.

Les også: Spansk narkojakt i «britisk» farvann

Foto: Båt fra spansk politi- og tollvesen, Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA)

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter