12.9 C
Alicante
30.4 C
Málaga
20 C
Las Palmas de Gran Canaria

Ber presidenten i Valencia om å samkjøre provinsene

Opposisjonspartiet PSOE ber regionspresident Alberto Fabra (PP) om å få på plass forordningen som skal gjøre det mulig å samkjøre økonomiene i Alicante, Valencia og Castellón. Oppfordringen begrunnes med at offentlige midler nå må brukes på best mulig måte for å skape nye arbeidsplasser.

PSOEs partileder i Valencia, Ximo Puig, retter krass kritikk mot det han mener er uhensiktsmessig bruk av penger i de tre provinsene. Partilederen påpeker at Valencia er bygget opp av mindre distrikter (34 comarcas), hver og en med egne utfordringer og behov, problemer som i følge Puig ikke lar seg løse gjennom provinsene.

Opposisjonspartiet PSOE ber regionspresident Alberto Fabra (PP) om å få på plass forordningen som skal gjøre det mulig å samkjøre økonomiene i Alicante, Valencia og Castellón. Oppfordringen begrunnes med at offentlige midler nå må brukes på best mulig måte for å skape nye arbeidsplasser.

PSOEs partileder i Valencia, Ximo Puig, retter krass kritikk mot det han mener er uhensiktsmessig bruk av penger i de tre provinsene. Partilederen påpeker at Valencia er bygget opp av mindre distrikter (34 comarcas), hver og en med egne utfordringer og behov, problemer som i følge Puig ikke lar seg løse gjennom provinsene.

I følge Puig ble systemet med provinser skapt som del av en desentraliseringspolitikk på 1800-tallet som i dag ikke står i forhold til et moderne styresett med autonome regioner og kommuner. Det å overføre enda mer kompetanse og innflytelse fra distriktene og kommunene til en offentlig administrasjon i provinsene er i følge ham lite formålstjenlig.

Han mener de siste 17 årene med PP-styre i Valencia viser hvor galt det kan gå med sentralisert styring. Det må satses mer på lokal administrasjon og på lokalstyre slik at folk i distriktene får mer innflytelse over forhold som angår dem og kommunen de bor i, sier Puig.

Av Ole C. Glad  

Relaterte saker

- Advertisement -