Ber om økte ressurser til kampen mot korrupsjon

Publisert

Sammen med terrorisme er korrupsjon den største trusselen mot demokratiet. Det sier øverste leder for spansk påtalemyndighet Eduardo Torres-Dulce. Mandag 15. april redegjorde han for situasjonen ved statsadvokatens kontor og i spansk rettsvesen generelt og ba om økte ressurser til kampen mot korrupsjon.

Torres-Dulce mener problemet korrupsjon svekker landets økonomi, svekker integriteten til offentlig forvaltning, privat næringsliv og det politiske system og er ødeleggende for nasjonens omdømme utad. Påtalemyndighetene mangler imidlertid både utstyr og personell til å etterforske de sakene de blir forelagt.

Sammen med terrorisme er korrupsjon den største trusselen mot demokratiet. Det sier øverste leder for spansk påtalemyndighet Eduardo Torres-Dulce. Mandag 15. april redegjorde han for situasjonen ved statsadvokatens kontor og i spansk rettsvesen generelt og ba om økte ressurser til kampen mot korrupsjon.

Torres-Dulce mener problemet korrupsjon svekker landets økonomi, svekker integriteten til offentlig forvaltning, privat næringsliv og det politiske system og er ødeleggende for nasjonens omdømme utad. Påtalemyndighetene mangler imidlertid både utstyr og personell til å etterforske de sakene de blir forelagt.

Den neste rapporten fra Torres-Dulce kommer derfor i all hovedsak til å handle om håndteringen av korrupsjonssaker og annen relatert kriminalitet. Ett av problemene er hva som vil skje hvis ansvaret for å lede etterforskningen i korrupsjonssaker overføres fra domstolene til påtalemyndigheten, slik det har blitt foreslått. Skal en slik omlegging fungere må ressursene til påtalemyndighetene økes betraktelig.

Spørsmålet om påtalemyndighetenes uavhengighet vil også være et tema. Skal det for eksempel være forskjell på hvilken myndighet de skal ha i forhold til hvorvidt en korrupsjonssak involverer medlemmer av regjeringen eller ikke. I dag er påtalemakten underlagt hierarkiet i det politiske systemet, der blant annet riksadvokaten oppnevnes av regjeringen.

Torres-Dulce vil også ha en raskere og mer konkret behandling av sakene som etterforskes slik at forfølgelse av korrupsjon ikke blir en «generell inkvisisjon». Den omfattende Gürtel-saken i Valencia ble ikke nevnt spesielt, men det er tidligere poengtert – både fra riksadvokaten og fra dommeren i saken – at man ønsker å komme til en avslutning.

Gürtel-saken, om omfattende korrupsjons og ulovlig finansiering av Partido Popular, startet i februar 2009. Dommer Pablo Ruz gikk nylig ut og sa at etterforskningen vil bli avsluttet før sommeren.
 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter