Ber om at Franco flyttes

Publisert

Opposisjonspartiet PSOE har levert en formell anmodning til Kongressen om at graven til tidligere diktator Francisco Franco flyttes. Graven befinner seg i dag i basilikaen ved nasjonalmonumentet Valle de los Caídos utenfor Madrid. Kommisjonen som utredet spørsmålet konkluderte i 2011 med at graven måtte flyttes dersom monumentet skulle bli et nøytralt minnesmerke over ofrene etter den spanske borgerkrigen. Regjeringspartiet Partido Popular har til nå motsatt seg flytting.

PSOEs parlamentsgruppe har også bedt om at stifteren av det spanske fascistpartiet Falange Española, José Antonio Primo de Rivera, også flyttes slik at han ikke fortsetter å okkupere en plass som skiller seg ut ved monumentet. Både Primo de Rivera og Franco ligger i dag begravet i kirkegulvet i basilikaen som utgjør monumentets midtpunkt. PSOE anbefaler at Franco flyttes vekk fra De falnes dal til familiens gravsted eller en annen egnet plass.

Anmodningen begrunnes med at den «fremste eksponenten» for et totalitært regime i strid med friheten og verdigheten til samfunnets medlemmer ikke bør ligge på hedersplass ved monumentet.

PP har konsekvent sagt nei til å flytte graven og begrunnet det på forskjellige måter. Da partiet vant valget og dannet regjering i 2011 ble det sagt at det spanske folk sannsynligvis var mer opptatt av å få orden på økonomien enn å flytte den tidligere diktatoren. Det kanskje mest brukte argumentet er imidlertid at en eventuell flytting vil åpne gamle sår.

Beregninger tilsier at 33.847 mennesker ligger gravlagt på stedet, noe som gjør Valle de los Caídos til den største gravplassen for ofre etter den spanske borgerkrigen.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter