Vil ha alle under 18 år ut i gata nå!

Publisert

Siste døgn ble det rapportert om 410 døde av Corona-viruset i Spania. Dette er laveste det laveste tallet man har sett på en måned. Antallet på intensivavdeling har falt konstant nå i over to uker.

Corona-utbruddet i Spania er sentrert rundt Madrid primært og i Katalonia sekundært.

Spania president Pedro Sánchez brukte søndagen i videokonferanser med leserne for Spanias mange regioner. Møtene hadde man i etterkant av at presidenten dagen før hadde annonsert at i karantenens neste fase vil barn under 12 år få gå ute en kort periode.

Ba om at flere må få komme seg utendørs

Flere av de regionale leserne ba om mer bevegelsesfrihet for flere av innbyggerne. Konkret ba noen av dem om at også større barn, de opptil 18 år, også må få gå ut en tur. Flere ønsket seg også muligheten til å la voksne trene utendørs fra og med neste uke.

I Katalonia har den regionale regjeringen godkjent at alle undre 18 år skal få komme seg ut. Dette forblir et symbolsk papir med mindre den nasjonale regjeringen i Madrid velger å la Katalanerne få den spesialbehandling de ber om, eller eventuelt adopterer noen av forslagene for hele Spania.

Fra Katalonia kom det et forslag om å la aldersgruppene gå utendørs en liten perioden gruppert etter alder:

12-14.00 – Barn opptil 6 år, i følge med voksen.

16-18.00 – Barn mellom 6 og 16 år i følge med en voksen.

18-20.00 – Ungdom fra 16 til 18 år, kan gå ut alene.

Det er allerede bestemt at barna skal få gå uten en liten halvtime og unngå bruk av lekestativer. I forslaget fra Katalonia heter det også at de opptil 16 år må være uten sammen med en voksen. Og de mellom 16 og 18 skal få gå alene. Ingen skal få spise utendørs og det dreier seg om en liten tur rundt nabolaget, ikke noe lengre turer.

Sivilvernet i Katalonia har sett over forslaget og de har gitt forslaget sin støtte.

Katalonerne skal ha mer frihet enn resten av Spania!

Mellom linjene kan man lese politikken i utspillet. Innenriksminister for Katalonia, Miquel Buch, er den som la frem forslaget som vil gi mange av innbyggerne i regionene lagt mer frihet enn resten av Spania.

– Det er vanskelig for oss å forstå hvordan den sentrale regjeringen i Madrid, ved dekret, sender en million Katalanere ut for å jobbe, mens de mindreårige ikke en gang kan gå ut av døra, av helsemessige årsaker.

Politisk stunt?

Om den katalanske ministerens forslag er fundamentert i en fundamental uenighet i de den vitenskapelige metoden som ligger bak den nasjonale regjeringens beslutninger er usikkert. Det er mulig å tolke forslaget fra Katalonia som et forsøk på å bygge videre på den splid de katalanske nasjonalistene har drevet frem mellom mange innbyggere i Katalonia og regjeringen i Madrid.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter