Bensinavgift kjent ulovlig av EU

Publisert

Ekstraavgiften som de fleste regioner i Spania har hatt på drivstoff er kjent ulovlig av Den europeiske unions domstol i Luxembourg. Avgiften har vært pålagt forbrukerne på toppen av andre bensinavgifter og ble kalt «helse-centen» fordi inntektene gikk til finansiering av regionale helsetilbud. EU-domstolen har nå slått fast at avgiften var ulovlig fordi den ikke hadde et klart definert formål knyttet til samfunnsøkonomiske konsekvenser av bensinforbruk og forurensning. Dersom spanske myndigheter skal tilbakebetale det de har tjent på avgiften, må de ut med 13 milliarder euro.

Dommen fra EU ble ikke slik spanske myndigheter hadde håpet på. Den delikate saken startet med at et katalansk transportbyrå klaget regionale myndigheter i Catalonia inn for EU med krav om å få tilbakebetalt rundt 45.600 euro for perioden 2005 til 2008. Firmaet hevdet at helse-centen (céntimo sanitario) var i strid med EUs regler.

Selskapet har nå fått medhold og kan gjøre alvor av kravet sitt. Det kan i teorien også alle andre i Spania som i perioden 2002-2011 har måttet betale avgiften. Til sammen handler det om et totalbeløp på 13 milliarder euro, penger regionene eventuelt staten skylder bilistene.

I Valencia-regionen skal helse-centen ha vært viktig for økonomien. Avgiften skal ha gitt myndighetene en ekstrainntekt på 200 millioner euro i året. Beløpet som Comunidad Valenciana potensielt skal tilbakebetale er på 1,3 milliarder euro. Regionsregjeringen har tidligere sagt at den spanske stat må ta regningen.

EU-domstolens avgjørelse gjelder i utgangspunktet bare for det katalanske firmaet som gikk til sak, og ikke noe om det totale erstatningskravet som eventuelt kan rettes mot den spanske stat. Dommen vil likevel anses som gjeldende rettspraksis og fungere som rettesnor dersom det skulle komme flere søksmål.

I teorien kan enhver bilist som har vært berørt av avgiften nå gå til sak. Muligheten for at det skjer regnes imidlertid som liten. Det antas at folk flest ikke vil kunne dokumentere utgiftene de har hatt til drivstoff, som igjen vanskeliggjør et eventuelt erstatningssøksmål. En annen løsning er at regjeringen kommer frem til en generell erstatning som gis til alle som har vært berørt av avgiften.

Hva Spania skal foreta seg er foreløpig et åpent spørsmål. Dommen som ble avsagt torsdag 27. februar slår fast at staten har et erstatningsansvar og begrunner det blant annet med at regjeringen ikke har vært i god tro i de årene avgiften er blitt krevd inn. EU-domstolen skal allerede i 2000, i en liknende sak, ha kommet med en avgjørelse om at slike avgifter ikke er lovlige. I tillegg har EU-kommisjonen tidligere antydet at helse-centen kunne være i strid med unionens vedtekter. Likevel ble ikke avgiften endret før i januar 2013.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter