“Bedre tider i 2014”

Publisert

Mens 2012 var året med innsparinger og 2013 var året med reformer, vil 2014 markere starten på økonomisk vekst. Det var statsminister Mariano Rajoys oppsummering til folket fredag 27. desember.  Statsministeren snakket optimistisk om spansk økonomi, men hadde lite å si om andre alvorlige temaer som regjeringens forslag til ny og restriktiv abortlov. Han ønsket heller ikke å uttale seg om korrupsjonssaken i Partido Popular der politiet rett før jul gjennomførte ransakelse av partiets hovedkontor i Madrid. Spørsmålet om Catalonias folkeavstemning om uavhengighet fra Spania ble derimot nok en gang avvist og betegnet som grunnlovsstridig.

I følge statsminister Rajoy (PP) har Spania lagt det verste bak seg. ”For ett år siden sa jeg at 2013 kom til å bli tøft. Men jeg sa også at det ble bedre i andre halvdel. Utviklingen har gitt oss rett”, sa statsministeren med henvisning til at Spanias bruttonasjonalprodukt gikk opp med 0,1 prosent i tredje kvartal, det første tegnet til økonomisk vekst på to år.

Rajoy mente videre at 2014 ville bli et mye bedre år, med mer økonomisk aktivitet. I følge ham kunne spanjolene nå legge frykten bak seg med et ”begrunnet håp” om bedre tider.

I sin oppsummering la Rajoy vekt på at man i 2013 hadde fått en sterk økning i interessen fra utenlandske aktører til å investere i Spania og en historisk vekst i det spanske eksportmarkedet. Tilliten til spansk økonomi er i følge Rajoy igjen tilbake, noe han trakk frem som det kanskje viktigste ved utviklingen i året som har gått.

Rajoy fikk også spørsmål om den nye abortloven regjeringen har lagt frem, som inneholder de strengeste reglene for abort i spansk demokratis historie og i teorien innebærer slutten på selvbestemt abort. Statsministeren svarte kritikken fra pressen med å vise til at lovforslaget ennå ikke hadde passert i parlamentet og at det kunne komme enkelte endringer i ordlyden.

Reaksjonene mot det nye lovforslaget har vært sterke og har møtt motstand også innad i Partido Popular. Rajoy ga likevel uttrykk for at PPs representanter var enige om forslaget og hevdet partiet var kommet frem til det de på forhånd hadde ønsket.

Heller ikke spørsmålet om korrupsjonsskandalen i PP var noe statsministeren ønsket å si mye om. Den pågående rettsaken mot partiets tidligere kasserer Luis Bárcenas ble forbigått med en kommentar om at dette ville få sin løsning gjennom rettssystemet.

Spanske økokrim gjennomførte torsdag 19. desember en ransakelse av Partido Populars hovedkontor i Madrid, der to kasser med dokumenter ble overlevert dommeren i saken. Grunnen for ransakelsen var mistanken om at PP i årene 2005 til 2011 fikk gjort en større utbedringsjobb ved partikontoret hvor betalingen skjedde utenom partiets offisielle regnskaper. Dette er bare ett av flere forholdet som inngår i en sak som handler om omfattende korrupsjon i partiet. Rajoy mente PP alltid hadde samarbeidet med politi og rettsvesen og at regjeringen ville gjøre alle de endringene av loven som er nødvendig for å hindre slike uønskede situasjoner i fremtiden, en kommentar som i følge avisen El País ikke imponerte.

Statsministeren var imidlertid mer konkret når det kom til spørsmålet om Catalonias fremtid som region i Spania. Her gjentok han budskapet fra tidligere om at en region alene ikke kan bestemme seg for uavhengighet fra Spania, fordi dette strider med konstitusjonen. Han avviste derfor muligheten for en folkeavstemning om uavhengighet slik katalanerne er blitt enige om skal avholdes 9. november 2014. Rajoy har tidligere sagt at et referendum om uavhengighet ikke kommer på tale. Dette gjentok han tredje juledag.

Om den pågående debatten om strøm i Spania, bekreftet statsministeren at prisene ikke kommer til å gå opp med 11 prosent slik det ble sagt tidligere. Regjeringen godtar ikke siste auksjonsrunde mellom energiprodusentene og strømleverandørene og mener hele budrunden kan ha vært manipulert. Strømprisen vil i følge statsministeren midlertidig kun få en økning på 2,4 prosent i første kvartal i 2014. Regjeringen har tidligere også sagt at de ønsker å innføre et helt nytt system for fastsettelse av strømpriser fremover.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter