Barneskole avviste homofilt par

Publisert

En privat skole i Sevilla er tiltalt for å ha avvist et homofilt par som søkte om skoleplass til sønnen. Begrunnelsen for å avise paret skal ha vært deres seksuelle legning. Paret fikk beskjed om at det ikke var plass på skolen etter å ha introdusert seg som homofile. På en anonym oppringning skal den ene av foreldrene senere ha fått beskjed om at skolen likevel hadde plasser ledig. Dommeren i saken har tiltalt rektoren, en lærer og en administrativt ansvarlig ved skolen for ulovlig diskriminering.

Fornærmede i saken skal ha valgt skolen (Yago School) blant annet fordi den var markedsført som et sted der barna ble lært opp til «å samarbeide med andre, være hensynsfulle i forhold til andres behov og respektere forskjellige kulturer, religioner og levemåter». Men da paret presenterte seg som homofile skal de ha fått beskjed om at skolen var full.

Få dager senere skal administrasjonen likevel ha sagt ja til at de hadde ledige plasser, uten å vite at de da snakket med det samme paret. Da foreldrene senere forklarte hvem de var og at de få dager tidligere hadde fått opplyst at det var fullt, fikk de beskjed om at det dessverre skyldtes en feil i administrasjonen og at det likevel fantes plasser ledig. Overraskelsen ble derfor stor da skolen senere ringte dem tilbake for nok en gang å si at alle plassene var opptatt.

I følge El País som har fulgt saken siden 2012 har den privat drevne skolen ingen liknende saker på seg fra tidligere. Skolen har imidlertid blitt anmeldt for et annet forhold. I dette tilfellet skal to elever ha blitt utvist fra skolen etter at foreldrene deres ikke ville betale for en skoletur. Saken gjaldt den ene av barna som på et tidspunkt hadde sagt ja til å være med, men senere trukket seg på kort varsel. Da skolen ikke fikk penger av foreldrene for kostnadene forbundet med avlysningen, skal begge barna ha blitt utvist.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter