Barnearbeidet som ”forsvant”

Publisert

For ti år siden ble det beregnet at 170.000 barn arbeidet ulovlig i Spania. I 2010 registrerte arbeidsdepartementet kun 19 tilfeller av illegalt barnearbeid.

Organisasjoner som Save the Children og Unicef peker imidlertid på at de offisielle tallene ikke inkluderer barn som dedikerer seg til prostitusjon. Dessuten er familien et ”hinder for synlighet”, noe som gjør at det er vanskelig å skaffe reelle tall på hvor mange barn som arbeider i Spania.Ofte jobber barn nemlig sammen med foreldrene sine, for eksempel i jordbruket.

For ti år siden ble det beregnet at 170.000 barn arbeidet ulovlig i Spania. I 2010 registrerte arbeidsdepartementet kun 19 tilfeller av illegalt barnearbeid.

Organisasjoner som Save the Children og Unicef peker imidlertid på at de offisielle tallene ikke inkluderer barn som dedikerer seg til prostitusjon. Dessuten er familien et ”hinder for synlighet”, noe som gjør at det er vanskelig å skaffe reelle tall på hvor mange barn som arbeider i Spania.Ofte jobber barn nemlig sammen med foreldrene sine, for eksempel i jordbruket.

Loven forbyr å bruke barn under 16 år til arbeid, men det finnes unntak for eksempel ved spesialtillatelse i underholdningsbransjen.

Forrige gang det ble gjort et forsøk på å tallfeste barnearbeid i Spania var i 2000. Da laget Unicef en rapport på oppdrag fra regjeringen og fant ut at omtrent 170.000 mindreårige jobbet i Spania. Omtrent 100.000 arbeidet hjemme, 15.000 bidro i familiens forretninger, 10.000 jobbet i landbruk og fiskerinæringen, 10.000 med publisitet, i underkant av 5000 jobbet i fabrikker og 2000 som omreisende selgere.

Ti år senere ble det imidlertid kun registrert 22 barnearbeidere, noe som førte til at arbeidsgiverne deres ble bøtelagt med til sammen 102.000 euro. 1300 barn ble også identifisert som prostituerte, noe organisasjonen Save The Children regner med er bare toppen av isberget.

 

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter