Bankia under etterforskning

0
385
bankia.gif

Den kriserammede og kontroversielle sparebanken Bankia er under etterforskning for straffbare forhold forbundet med etableringen og styringen av selskapet. Banken har vært under etterforskning siden 28. mai. Påtalemyndighetens anti-korrupsjonsenhet har imidlertid ventet med å opplyse om  forholdet for ikke å bidra til økt drama rundt bankens situasjon.

Den kriserammede og kontroversielle sparebanken Bankia er under etterforskning for straffbare forhold forbundet med etableringen og styringen av selskapet. Banken har vært under etterforskning siden 28. mai. Påtalemyndighetens anti-korrupsjonsenhet har imidlertid ventet med å opplyse om  forholdet for ikke å bidra til økt drama rundt bankens situasjon.

Onsdag 6. mai skriver avisen El País at riksadvokatens kontor i Madrid kan bekrefte at Bankia er under etterforskning. Ett av forholdene det stilles spørsmålstegn ved, er hvilke opplysninger ledelsen har gitt om bankens økonomiske situasjon. På et tidspunkt ble det sagt at banken hadde god likviditet, blant annet med henvisning til en fortjeneste på 309 millioner euro. Kort tid senere ble det sagt at banken gikk med tap på over 2,9 milliarder.

Antikorrupsjonsenheten har i følge El País valgt å fokusere på to aspekter i etterforskningen. Det ene knytter seg til øyeblikket da Cajamadrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia og Caja Rioja gikk sammen om å danne Bankia. Det andre forholdet gjelder øyeblikket da selskapet gikk på børs.

Bankia mistenkes for å ha gitt falske opplysninger og for å ha jukset med regnskapet. Påtalemyndigheten vil ha klarhet i hvordan bankens økonomiske situasjon så ut ved fusjonstidspunktet og senere da selskapet ble børsnotert.

I tillegg foreligger det mistanke om bedrageri mot enkelte personer i bankens ledelse. Den spanske riksadvokaten, Eduardo Torres-Dulce, har imidlertid sagt at det for øyeblikket er for tidlig å gå ut med konkrete opplysninger om hvilke forhold og personer dette gjelder.

Den nye ledelsen i Bankia opplyste i slutten av mai at banken trenger tilskudd på 19 milliarder euro for å opprettholde driften.  

Av Ole C. Glad