Aznar «tilbake» i politikken

Publisert

Tidligere partileder i regjeringspartiet Partido Popular, José María Aznar, er tilbake i politikken. Det vil si, i følge ham selv har han aldri forlatt den. Nok en gang posisjonerer han seg sentralt i PP. Fredag 23. januar holdt han en tale på partiets landsmøte der han hverken gjorde honnør til ledelsen eller partileder og statsminister Mariano Rajoy. I stedet snakket Aznar om sin egen rolle i partiet og behovet for en tydeligere og sterkere partiprofil.

Spekulasjonene om rivaliseringen mellom Rajoy og Aznar har fått ny næring etter at sistnevnte holdt en tale på Partido Populars landsmøte fredag 23. januar der han indirekte etterspurte mer handlekraft fra partiet. Godt inne i valgåret 2015 lot den den tidligere spanske statsministeren være å rose regjeringen og den nåværende partiledelsen for innsatsen de siste tre årene og stilte i stedet spørsmål om hvor det var blitt av PP som parti og om partiet virkelig hadde «lyst til å vinne valget».

Talen skal ikke ha blitt kritisert av ledelsen i partiet, men heller ikke fått spesiell oppmerksomhet. I følge avisen El Mundo skal imidlertid andre medlemmer av PP, det avisen omtaler som partiets «base» ha likt det de hørte. Etter alt å dømme var det også dette publikummet bestående av ordførere fra mindre kommuner, representanter fra regionene og vanlig partimedlemmer Aznar forsøkte å imponere.

Den tidligere partilederen kommenterte også sin egen rolle i partiet ved å vise til media som den siste tiden har snakket om hans tilbakekomst i politikken, en beskrivelse hovedpersonen selv ikke kjente seg igjen i: «Tilbake? Hvor har jeg i så fall vært? Jeg kommer ikke tilbake til partiet, ganske enkelt fordi jeg aldri har forlatt det». Etter det fortsatte han å etterlyse en tydeligere profil for partiet og mente at Spania trengte et sterkere PP, et PP som «er der og som man ser er der».

Foto: Tidligere leder i Partido Popular og statsminister i Spania fra 1996 til 2004, José María Aznar.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter