Avviser kirkens eierskap til moské

Publisert

Den katolske kirke i Spania er ikke den rettmessige eieren av moské-katedralen La Mezquita i Córdoba. Det er konklusjonen i en ny utredning foretatt på vegne av kommunen. Med henvisning til en Franco-lov fra 1946 gjorde kirken i 2006 krav på det historiske byggverket, noe som møtte stor motstand fra sekulære institusjoner i både Córdoba og regionen Andalucía. I den nye utredningen avvises imidlertid kirkens eierskap til stedet. Begrunnelse er at bygget anses som kulturarv som tilhører menneskeheten og er utenfor kommersiell utnyttelse.

Regionspresidenten i Andalucía, Susana Díaz (PSOE), har tidligere omtalt Den spanske kirkes prosess for å overta La Mezquita i Córdoba som «barbarisk». Allerede for ti år siden proklamerte kirken eierskap til stedet. Det ble da vist til en lov fra 1946, fremsatt av diktator Francisco Franco, som tilsa at kirken kunne overta enhver eiendom der ingen andre stod som eier. Loven ble endret av Partido Popular og regjeringen José María Aznar i 1998, noe som ga kirken enda større mulighet til å overta eiendom.

Alt kirkens ledere trengte å gjøre etter loven var å hevde eierskap og få det tinglyst i offentlige registre. Hvor mye eiendom som på denne måten har havnet i kirkens hender er uvisst. Man regner imidlertid med at det handler om enorme verdier.

Loven ble annullert i 2014, med virkning fra 2015. Siden 1946 er imidlertid utallige kirkebygg, kapeller, kirkegårder og annen eiendom blitt registrert i kirkens navn. Et av de mest kjente eksemplene er moské-katedralen i Córdoba.

Annekteringen av stedet, som skjedde så sent som i 2006, skapte stor debatt. Den katolske kirke i Spania har fått kritikk for å ha stjålet til seg en nasjonal kulturarv og senere for å ha drevet en kynisk utnyttelse av bygget til å skaffe kirken inntekter.

I den nye utredningen som er gjennomført på vegne av Córdoba kommune avvises kirkens eierskap til stedet. Man finner heller ingen registrering som tilsier at eiendommen tilhører kommunen eller regionen Andalucía. I rapporten konkluderes det med at ingen juridisk person eller organisasjon kan hevde eierskap over stedet. Byggverket anses som kulturarv, tilhørende menneskeheten og «utenfor kommersiell utnyttelse».

Den historisk viktige konstruksjonen er en av de mest populære turistattraksjonene i Spania. Bygget ble erklært verdensarv av UNESCO i 1984 og har de siste årene hatt over 1,5 millioner besøkende i året. Senere i 1994 er også det meste av gamlebyen rundt moskeen tatt med som en del av verdensarven.

 

La Mezquita

Moské-katedralen La Mezquita i Córdoba regnes som et unikt byggverk som reflekterer Spanias historie med kristendom og islam. Opprinnelig lå det et beskjedent kirkebygg på stedet, bygget av vestgotere en gang på 500- eller 600-tallet. Da araberne (berbere) erobret byen på 700-tallet startet byggingen av moskeen som utgjør det meste av dagens bygningsmasse og som er opphav til navnet La Mezquita (Den lille moskeen).

Moskeen stod ferdig på slutten av 900-tallet. Da Córdoba ble gjenerobret av kristne på 1200-tallet, forstod man hvor praktfullt bygget var. Det ble derfor ikke revet. På 1500-tallet ble det imidlertid bestemt at en basilika skulle bygges inne i moskeen, et byggverk som i dag er i funksjon som kirke. La Mezquita regnes som Córdobas viktigste monument og det fremste eksempelet på andalusisk arkitektur sammen med Alhambra i Granada.

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter