Avviser Bin Ladens asylsøknad

Spanias innenriksdepartement har avvist asylsøknaden fra Osama Bin Ladens sønn, Omar Bin Laden, som søkte asyl i Spania under en mellomlanding den 3. november. Avgjørelsen er basert på konklusjoner om at terrorlederens sønns liv ikke er i fare i hans hjemland. Og han har blitt gitt 24 timer på å forlate Spania.Omar Bin Laden er derimot av en ganske annen oppfatning.

Spanias innenriksdepartement har avvist asylsøknaden fra Osama Bin Ladens sønn, Omar Bin Laden, som søkte asyl i Spania under en mellomlanding den 3. november. Avgjørelsen er basert på konklusjoner om at terrorlederens sønns liv ikke er i fare i hans hjemland. Og han har blitt gitt 24 timer på å forlate Spania.Omar Bin Laden er derimot av en ganske annen oppfatning. I sin asylsøknad utdyper han at hans liv er i fare i et hvilken som helst arabisk land, særlig etter at han har forsøkt å søke asyl i vesten. Og han vurderer nå å benytte seg av retten til å anke.

 

Relaterte saker