Avgift i strid med EU-regler

Publisert

En ekstraavgift på drivstoff som brukes av regionene i Spania kan bli kjent ulovlig av EU-domstolen i Luxemburg. Avgiften som kalles «helse-centen» blir brukt til å få inn ekstra inntekter øremerket for regionale helsebudsjetter. Comunidad Valenciana innførte avgiften for ca. ti år siden og får inn rundt 200 millioner euro i året, en inntekt regionen er avhengig av i sine budsjetter. Dersom avgiften må fjernes vil Valencia i likhet med mange andre regioner slite med å få budsjettet til å gå opp. I tillegg risikerer man erstatningskrav fra alle de som i årevis har betalt avgiften.

Den delikate avgiftssaken som nå skaper hodebry for spanske politikere startet da et katalansk transportbyrå klaget Catalonia inn for EU-domstolen med krav om å få tilbakebetalt rundt 45.600 euro. Firmaet hevdet at helse-centen (céntimo sanitario) var i strid med EUs regler om spesialavgifter.

EU-domstolens advokat, som har hatt ansvaret for saken, har kommet frem til at selskapet har rett og at pengene bør tilbakebetales. EU-reglene åpner for å pålegge spesialavgifter, forutsatt at de går til en helt konkret sak og ikke budsjetteres som vanlige avgiftsinntekter slik tilfellet er med helse-centen. Dersom domstolen følger advokatens anbefalingen, kan Spania komme til å måtte tilbakebetale rundt 13 milliarder euro, hvorav 1,3 milliarder påligger Comunidad Valenciana.

Den kontroversielle avgiften skal være regulert etter spanske forskrifter med en inntekt som er reservert for den enkelte regions helsebudsjett. Å miste denne inntekten kan etter forholdene skape store problemer for regionene. Dersom Comunidad Valenciana skulle bli konfrontert med et erstatningkrav, bør det i følge regionsregjeringen påligge staten og ikke regionene å betale.

I følge spanske aviser er saken bekymringsverdig fordi domstolen i 80 prosent av tilfellene følger de juridiske rådene fra advokatene. Spanske myndigheter har bedt om at dommen ikke skal få tilbakevirkende kraft slik at de unngår det enorme kravet.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter