AVE-arbeid går utover nattesøvnen

Publisert

Anleggsarbeid i forbindelse med den fremtidige lyntogforbindelsen AVE mellom Alicante og Murcia fratar Orihuelas innbyggere nattesøvnen. En klage er sendt til det spanske jernbaneselskapet ADIF, men uten at det har ført frem. Selskapet opplyser at nattarbeidet kommer til å fortsette utover i oktober og november. Arbeidet med utbygging av AVE-nettet i Spania prioriteres høyt av den spanske regjeringen og får millioner av euro i støtte fra EU. Togforbindelsen til Murcia er ventet å åpne en gang i løpet av første halvdel av 2015.

Nylig ble det satt av over 330 millioner euro ekstra til å ferdigstille den nye høyhastighetsforbindelsen Alta Velocidad Española (AVE) mellom Alicante og Murcia. Den aktuelle strekningen som skaper problemer går mellom byen Monforte del Cid og Murcia. Jernbaneselskapet ADIF har i følge avisen Información avvist klager om støy på nettene og formidlet til Orihuela kommune at arbeidene vil fortsette uavbrutt. Kommunen oppfordrer de som er berørt til å levere inn en formell anmeldelse av saken.

Også tidligere har det oppstått forviklinger fordi togtraseen går gjennom naturreservatet Sierra de Callosa syd på Costa Blanca. Deler av strekket er lagt i tunnel, men togtraseen kommer likevel ut midt i fjellområder som er klassifisert som verneverdig natur. Saken ble klagd inn til den nasjonale domstolen, men også her måtte lokalbefolkningens interesser vike for prioriteringen av tognettet.

Opprinnelig var det meningen at forbindelsen mellom Alicante og Murcia skulle stå ferdig innen utgangen av 2014. Prosjektet er imidlertid blitt forsinket av at man først måtte bli ferdig med traseen til Alicante, et arbeid som ikke var klart før i juni i fjor. Nå ventes det at forbindelsen til Murcia kan åpne en gang i løpet av første halvdel av 2015. Etter det fortsetter arbeidet med traseen til Cartagena, Lorca og Almeria.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter