Årets største skogbrann under kontroll

Publisert

Brannen som i flere dager har herjet i Orense i Nord-Spania er nå under kontroll. 1.715 hekter flate er svidd av. 37 brigader brannmenn (med fem til sju i hver brigade), fire militærtropper med totalt 120 mann, 15 brannpumper, 16 helikopter og 14 spesialfly var det som måtte til for å få kontroll over brannen.

Store arealer innen området som brant ned var vernet og med i myndighetenes "Red Natura". Ett nettverk av områder hvor naturen er spesielt rik eller er av spesiell viktighet for øko-systemet.

Brannen som i flere dager har herjet i Orense i Nord-Spania er nå under kontroll. 1.715 hekter flate er svidd av. 37 brigader brannmenn (med fem til sju i hver brigade), fire militærtropper med totalt 120 mann, 15 brannpumper, 16 helikopter og 14 spesialfly var det som måtte til for å få kontroll over brannen.

Store arealer innen området som brant ned var vernet og med i myndighetenes "Red Natura". Ett nettverk av områder hvor naturen er spesielt rik eller er av spesiell viktighet for øko-systemet.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter