Arbeidsreformen vedtatt uten enighet

Publisert

Zapateroregjeringen vedtok den 16. juni den planlagte arbeidsreformen uten enighet med verken arbeidsgivere eller fagforeninger. Noe som trolig styrker muligheten for den varslede generalstreiken kommende høst. Nå gjenstår det bare å få reformen vedtatt i parlamentet. Arbeidsminister Celestino Corbacho sier at tiltaket er det viktigste av sitt slag på 20 år i Spania.

Zapateroregjeringen vedtok den 16. juni den planlagte arbeidsreformen uten enighet med verken arbeidsgivere eller fagforeninger. Noe som trolig styrker muligheten for den varslede generalstreiken kommende høst. Nå gjenstår det bare å få reformen vedtatt i parlamentet. Arbeidsminister Celestino Corbacho sier at tiltaket er det viktigste av sitt slag på 20 år i Spania.

Arbeidsreformen skal skape mer dynamikk i det spanske arbeidsmarkedet og innebærer blant annet at det skal bli enklere for arbeidsgiverne å si opp ansatte. Formålet med dette er at arbeidsgiverne skal oppmuntres til å gi flere arbeidstagere fast ansettelse.

Arbeidsgiverforeningen CEOE mener at arbeidsreformen ikke er omfattende nok til at den kan gi den nødvendige dynamikken i arbeidsmarkedet. Mens fagforeningene CC OO og UGT mener at reformen medfører en dramatisk innskrenkning i arbeidstagernes rettigheter.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter