Arbeidsledigheten i Valencia øker

0
46

Tall fra Instituto Nacional de Estadística (INE) viser at antallet arbeidsledige i Valencia økte med 26.500 i tredje kvartal. Totalt står nå 702.100 av regionens innbyggere uten arbeid. Det utgjør hele 28,1 % av den arbeidsføre befolkningen.

Perioden juli til september er normalt en travel tid for Valencia, med stort innrykk av sommerturister. Ledighetsøkningen anses derfor som noe overraskende. I absolutte tall er det bare Andalucia som opplever en kraftigere stigning (61.300 personer).

På ett år har ledigheten i Valencia gått opp med 84.700. Det er den tredje største økningen på landsbasis, bare overgått av Andalucia og Catalonia.

Tall fra Instituto Nacional de Estadística (INE) viser at antallet arbeidsledige i Valencia økte med 26.500 i tredje kvartal. Totalt står nå 702.100 av regionens innbyggere uten arbeid. Det utgjør hele 28,1 % av den arbeidsføre befolkningen.

Perioden juli til september er normalt en travel tid for Valencia, med stort innrykk av sommerturister. Ledighetsøkningen anses derfor som noe overraskende. I absolutte tall er det bare Andalucia som opplever en kraftigere stigning (61.300 personer).

På ett år har ledigheten i Valencia gått opp med 84.700. Det er den tredje største økningen på landsbasis, bare overgått av Andalucia og Catalonia.

For hele Spania ble økningen i ledigheten i tredje kvartal på 85.000. Det siste året har antallet ledige økt med 799.700. Det totale antallet arbeidsledige er med det kommet opp i 5.778.100 personer, 25,02 % av den arbeidsføre befolkningen.