Arbeidsledigheten fortsetter å synke

Publisert

Ifølge Spanias Arbeidsdepartement gikk antallet arbeidsledige i landet ned med 122.648 arbeidsledige i juni måned. Dermed reduseres arbeidsledigheten i Spania for femte måneden på rad.

Ifølge Spanias Arbeidsdepartement gikk antallet arbeidsledige i landet ned med 122.648 arbeidsledige i juni måned. Dermed reduseres arbeidsledigheten i Spania for femte måneden på rad.

Til tross for den nest største månedlige nedgangen siden 1996, har Spania fortsatt nesten 6 millioner mennesker arbeidsledige. Ifølge Arbeidsdepartementet er dette det største fallet i sesongjustert ledighet siden juni i 2001.

På grunn av sommerperioden, bruker arbeidsledigheten i Spania å gå ned i juni. I servicesektoren gikk sysselsettingen opp med 83.605, mens sysselsettingen i bygningssektoren økte med 19.141.

I industrisektoren forlot 15.510 industriarbeidere arbeidsledighetskøen. Mens ledigheten innen landbruk og fiskeri økte med 4.658 mennesker.

10.218 færre ledige i Valencia

I Valencia-regionen gikk arbeidsledigheten ned med 1,9 prosent. Det innebærer at 10.218 flere mennesker var i arbeid i juni sammenliknet med foregående måned. Regionen har nå 527.240 registrerte arbeidsledige. 

Arbeidsledige med utenlandsk opprinnelse falt med 723. Nedgangen på 0,95 prosent tilsier at det nå er 75.658 arbeidssøkende utlendinger i regionen. Sammenliknet med året før er reduksjonen på 4.893, noe som tilsvarer en nedgang på 6 prosent.

Av de registrerte utlendingene, var 33.483 fra EU-land, mens 42.175 har sin opprinnelse fra land utenfor EU-området.

Provinshovedstadene leder an

Provinsen med den største nedgangen i antall registrerte arbeidsledige var Alicante, med 5.594 personer. Noe som tilsvarer en reduksjon på 2,7 prosent. Antall arbeidsledige i Alicante-provinsen for juni måned er dermed 199.048.

I Valencia by gikk ledigheten ned med 0,97 prosent, mens den i Castellon falt med 3,25 prosent. 

I Torrevieja er gikk ledigheten ned med 389 personer og dermed har byen det laveste registrerte antall ledige på de siste fem årene. Dette er en nedgang på hele 12 prosent sammenliknet med utgangen av 2013. Byen i Vega Baja-provinsen har nå 9.192 arbeidsledige, hvorav 4.486 er menn og 4.706 er kvinner.

Midlertidig kontrakter i flertall

På grunn av den konservative regjeringens arbeiderfiendtlige arbeidslivsreformer er det i dagens Spania flere arbeidere på midlertidige kontrakter enn fast ansatte. Av de 518.873 arbeidskontraktene som ble registrert i Spania juni måned var kun 1 av fem faste kontrakter. I Valencia-regionen var kun 10.736 av de 127.420 inngåtte kontraktene faste. 

 

 

 

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter