Arbeidsledigheten bekymrer mest

Ifølge den nyeste rapporten fra senteret for sosiologiske undersøkelser, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), er den galopperende arbeidsledigheten det som bekymrer den jevne spanjol aller mest for tiden. 71,5 % av de som har deltatt i undersøkelsen, svarer at de anser ledigheten som det største problemet.

Ifølge den nyeste rapporten fra senteret for sosiologiske undersøkelser, Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), er den galopperende arbeidsledigheten det som bekymrer den jevne spanjol aller mest for tiden. 71,5 % av de som har deltatt i undersøkelsen, svarer at de anser ledigheten som det største problemet.

Ellers bekrefter 65,9 % av deltagerne at de regner den økonomiske situasjonen som svært alvorlig. 50 % av de spurte ser på økonomien som det største problemet i dagens Spania. Mens 21,7 % mener at terrorismen utgjør størst hodebry. Deretter følger innvandringen og det vanskelige boligmarkedet med henholdsvis 21,3 % og 16,7 %.

 

Relaterte saker