Åpningstider overlatt til kommunene

Publisert

Åpningstidene i butikkene bør i fremtiden kunne bestemmes av den enkelte kommune. Det mener Valencia-president Alberto Fabra (PP). Fabra begrunner forslaget med at kommunene bør få anledning til å tilpasse åpningstidene etter lokale behov. Tiltaket skal gi økt forretningsvirksomhet og mer turisme og inngår i en større handlingsplan for økonomisk vekst som ble presentert for regionsparlamentet tirsdag 24. september. Presidenten skal også ha benyttet anledningen til å kritisere PP-regjeringen i Madrid for å ha gitt Valencia en finansieringsplan som ikke er god nok. Comunidad Valenciana har de siste årene måttet gjøre store kutt i budsjettene for å nå regjeringens krav til innsparinger. I følge Fabra skyldes imidlertid ikke regionens økonomiske problemer at man har hatt for høye utgifter, men snarere at inntektene har vært for lave. En engasjert regionspresident skal ikke ha lagt noe i mellom, men bedt partifellene i Madrid om å komme opp med en bedre og mer rettferdig finansiering fremover.    

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter