Åpner massegraver etter krigen

Publisert

Nyttig å vite:

Regionsregjeringen i Valencia har lagt frem et lovforslag som skal gi oppreisning til ofrene fra krigen og Franco-diktaturet. Loven innebærer at alle massegraver etter Den spanske borgerkrigen i Valencia-regionen skal åpnes. Det skal også bevilges mer penger til historieforskning om undertrykkelse, bortføringer og de mange kvinnene som ble fratatt sine barn under regimet. Det vil også bli gjort endringer i pensumet på ungdomsskolen der temaer som tidligere har vært utelatt skal tas med.

Det er et omfattende lovverk regionsregjeringen i Comunidad Valenciana nå presenterer. Loven som har fått navnet Ley Memoria Democrática har til hensikt å følge opp Zapatero-regjeringens historieminnelov fra 2007 (Ley de Memoria Histórica). Målet med loven er å gi oppreisning til ofrene fra Den spanske borgerkrigen (1936-1939) og det påfølgende Franco-diktaturet (1939-1975), et regelverk som er basert på allerede eksisterende lover i regionene Catalonia, Navarra, Kanariøyene, Baskerland og Balearene og lover som er under behandling i Andalucia og Aragon, skriver avisen El País.

I forbindelse med lovendringen, der de valensianske regjeringspartiene PSOE, Compromís og Podemos allerede har vedtatt det første utkastet, skal det bevilges penger til åpningen av massegravene man i dag kjenner til i Valencia-regionen.

I første omgang er det satt av 4,4 millioner euro til lokalisering, identifisering og utgravning av rundt 300 graver i regionens tre provinser; 71 i Castellón, 184 i Valencia og 44 i Alicante.

I tillegg til utgravningene vil alle kommuner som ikke etterkommer nasjonal lovgivning om å fjerne Franco-navn og symboler fra offentlig sted ilegges bøter på mellom 200 og 150.000 euro.

Les også: Vil ikke endre Franco-skilt

Det skal også bevilges mer penger til historieforskning om temaet, der alle arkiver skal gjøres tilgjengelig om undertrykkelse, bortføringer og om de mange Valencia-kvinnene som ble fratatt sine barn fordi Franco-regimet anså dem som uskikket til morsrollen, en praksis som skal ha pågått under hele diktaturet og helt frem til 1980-tallet.

Les også: Fikk vite hvem moren var etter 48 år

Til dette formålet vil regionregjeringen be om å få utlevert dokumenter fra den spanske stats arkiver, informasjon som ble beslaglagt under Franco-diktaturet.

Det skal også gjøres pensumendringer i ungdomsskolen, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), der temaer som tidligere har vært utelatt skalø tas med. Det understrekes at den nye loven ikke er et hevngjerrig dokument, men skal gjelde alle ofrene etter krigen. 

Les også: Krever flytting av Francos grav

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter