Åpner for dialog med Spania

Publisert

Catalonias regionspresident Carles Puigdemont utsatte tirsdag 10. oktober den forventede erklæringen om løsrivelse fra Spania og åpnet for dialog med den spanske regjeringen. Beslutningen kommer etter at uavhengighetsprosessen de siste ukene har ført til økonomisk usikkerhet i regionen og flere store selskaper har flyttet sine hovedkontorer til andre regioner i Spania.

«Vi foreslår å utsette erklæringen om uavhengighet i noen uker for å gå inn i en etappe med dialog» var regionspresident Carles Puigdemonts ord i det katalanske parlamentet tirsdag 10. oktober. Regionspresidenten viste til de tre store demonstrasjonene som har vært holdt i Barcelona siden folkeavstemningen 1. oktober, for uavhengighet, mot uavhengighet og for dialog i konflikten, og mente dette var standpunkter som alle måtte høres.

Den katalanske presidenten ba samtidig politikere, organisasjoner, næringslivet og media om å bidra til dialog og unngå ytterligere tilspissing av konflikten.

Dersom alle opptrer ansvarsfullt vil konflikten kunne løses på en «behersket og forhandlet» måte, med respekt for «katalanernes ønske», sa Puigdemont. Han var likevel klar på at resultatet fra folkeavstemningen 1. oktober måtte betraktes som gyldig og at prosessen frem mot en erklæring av uavhengighet fortsetter.

Rundt 90 prosent av velgerne som stemte i valget 1. oktober sa ja til løsrivelse fra Spania og til opprettelse av republikken Catalonia. Valgdeltakelsen var imidlertid kun rundt 40 prosent. I tillegg har meningmålinger lenge vist at innbyggerne i Catalonia er splittet på midten i spørsmålet. Det regnes derfor som klart at de fleste nei-velgerne boikottet valget og ble sittende hjemme valgdagen.

Internasjonale valgobservatører har konkludert med at folkeavstemningen mangler gyldighet. Konklusjonen begrunnes med spanske myndigheters inngripen på valgdagen, da stemmelokaler ble stormet av politiet og stengt, valgurner ble konfiskert og velgere ble båret vekk. I følge katalanske myndigheter ble over 800 personer skadd i sammenstøtene.

Les mer om konflikten i Catalonia:

Stor demonstrasjon mot løsrivelse

Flere selskaper forlater Catalonia

700.000 protesterte i Barcelona  

Catalonia: Valglokaler sperret av politiet

FN-eksperter advarer mot eskalering av konflikten i Catalonia

Konflikten i Catalonia tilspisses etter arrestasjoner

Massiv markering for uavhengighet

 

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter