Annullerer benådningen i kamikaze-saken

Publisert

Høyesterett i Madrid har annullert regjeringens vedtak fra desember 2012 om å benåde sjåføren i den såkalte «kamikaze-saken». Mannen fikk 13 års fengsel etter å ha kjørt i motsatt kjøreretning på motorveien i Valencia, der han forårsaket dødsfallet til en 25 år gammel mann fra Alzira. Etter bare ti måneder i fengsel ble sjåføren benådet av justisminister Alberto Ruiz-Gallardón (PP) og slapp ut mot betaling av en bot på 4000 euro. Saken fikk stor oppmerksomhet i media, spesielt etter at det ble kjent at justisministerens sønn jobbet i samme advokatfirma som hadde søkt om benådningen.

Avgjørelsen fra høyesterett oppleves som en seier for familien som med støtte fra samtlige politiske partier i Villajoyosa og 17.000 underskrifter har krevd benådningen omgjort. Den uforståelige hendelsen skjedde i desember 2003, da vedkommende sjåfør angivelig selv uten å vite hvorfor kjørte ut på motorvei A-7 i motsatt kjøreretning. Etter mer enn fem kilometer på veien endte ferden i frontkollisjon med en annen bil ikke langt fra Torrent. Sjåføren av den andre bilen, en ung mann på 25 år fra Alzira, døde som følge av sammenstøtet. Kjæresten hans på 21 år ble skadet men overlevde.

Justisminister Ruiz-Gallardón har tidligere forsvart beslutningen om benådning med at domfelte aldri tidligere har vært straffedømt og at faren for gjentakelse av den straffbare handlingen var liten. Avgjørelsen er også blitt begrunnet med at domfelte led av epilepsi, men dette er ikke blitt utdypet nærmere.

Kritikken mot avgjørelsen ble forsterket da det kom frem at justisministerens sønn jobbet i advokatfirmaet som representerte sjåføren og som stod for søknaden om benådning. Justisministeren hevder imidlertid at dette ikke har hatt betydning for avgjørelsen, fordi sønnen ikke jobber med strafferett og ikke har vært involvert i saken.

Høyesterett har gitt regjeringen tre måneder på å omgjøre vedtaket. Tidligere er det kommet signaler fra domstolene om at man bør gjennomgå rutinene for innvilgelse av benådninger og at avgjørelsene som tas bør være godt argumenterte.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter