Anklager Spania for brudd på britisk suverenitet

Publisert

Fredag 23. august var dykkere fra spanske Guardia Civil nede på havbunnen for å inspisere betongelementene som Gibraltar plasserte ut i juli. Det har ikke gått upåaktet hen på britisk side. Myndigheten på Gibraltar hevder at betongen befinner på deres territorium og kaller inspeksjonen et brudd på britisk suverenitet.

Fredag 23. august var dykkere fra spanske Guardia Civil nede på havbunnen for å inspisere betongelementene som Gibraltar plasserte ut i juli. Det har ikke gått upåaktet hen på britisk side. Myndigheten på Gibraltar hevder at betongen befinner på deres territorium og kaller inspeksjonen et brudd på britisk suverenitet.

Fra Gibraltars side blir det nå hevdet at Spania bidrar til å forverre situasjonen mellom landene. De rundt 70 betongklossene er i følge lokale myndigheter lagt ned i havet for å lage et kunstig rev som skal øke fiskebestanden på stedet. Spania mener imidlertid at formålet med betongen er å gjøre det vanskeligere for spanske fiskebåter å fiske i området.

Etter at betongelementene ble lagt ut skjerpet Spania grensekontrollen mellom landene, noe som på travle dager har bidratt til flere timer lange køer ved grensen. Gibraltar har reagert på kontrollene og mener Spania bryter med grunnleggene EU-prinsipper om åpne grenser mellom landene og har klagd inn saken til Europakommisjonen. Kommisjonen har etter dette blitt enige med partene om å sende egne folk til området for å inspisere forholdene. I mellomtiden fortsetter intrigene.

Har jobbet med et kunstig rev i 30 år
Utenriksminister i Spania, José Manuel García-Margallo (PP) har flere ganger omtalt utplasseringen av betongelementene som en provokasjon fra Gibraltars side der formålet er å sabotere spansk fiske. Derfor stiller han også som krav til videre forhandlinger at Gibraltar henter opp betongen. Uttalelser fra folk som er engasjert i arbeidet med å bygge det aktuelle revet kan imidlertid tyde på at utenriksministeren har et fortegnet bilde av situasjonen.

Lederen for den gibraltarske foreningen for ornitologi og naturhistorie (GONHS) Eric Shaw sier til den engelske avisen The Guardian at betongklossene inngår i et omfattende arbeide med å skape liv på havbunnen. Dette arbeidet skal ha startet allerede i 1973. Den gang fantes det i følge Shaw bare sand og ikke noe liv i havet rundt Gibraltar. Etter å ha senket ned vrak etter gamle båter på havbunnen fikk fisken et sted å gyte. Det kunstige revet skal gradvis ha blitt bygget opp slik at det i dag strekker seg rundt store deler av halvøya.

Da det ble påbegynt skal revet ha vært det første prosjektet av denne typen i europeisk sammenheng. I dag er det i følge Shaw ett av Europas største kunstige rev og består av rundt 30 større og mindre båtvrak. Shaw sier til The Guardian at arbeidet fortsetter hver gang det er midler til det, noe som skal ha vært foranledningen til at de nye betongklossene ble lagt ned i juli.

Takket være den undersjøiske konstruksjonen skal det i dag eksistere et rikt biologisk liv i området. Lederen for GONHS avviser også beskyldningene om at revet er bygget uten samtykke fra spanske myndigheter. I de tredve årene de har holdt på med prosjektet har Gibraltar aldri mottatt noe klage fra Spania hevder Shaw. De eneste henvendelsen de har fått har vært spørsmål om hvordan revet er bygget.

Han stiller seg uforstående til kritikken som nå kommer fra spansk side og sier revet har fungert som en modell for bygging av liknende konstruksjoner i Spania, blant annet utenfor kysten av Malaga, Granada og Almería. Shaw hevder Spania også skal ha mottatt flere millioner euro fra EU til å bygge slike rev og at revene enkelte steder ha blitt populære reisemål for turister som drar dit for å dykke. Han hevder også at revene ikke ødelegger for de spanske fiskerne fordi svært lite av fiskingen foregår i disse områdene. Dessuten mener han at konstruksjonen er mer til hjelp enn den er til skade fordi fisken kommer dit for å gyte, noe som bidrar til å øke fiskebestanden.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Og om du føler deg litt generøs, spander en kaffe på redaksjonen! ??? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...


Nyttig å vite:

Relevante nyheter