Amnesty støtter Garzon

Publisert

Amnesty International har gått ut med hard kritikk mot avgjørelsen om å stoppe dommer Baltasar Garzóns utredning av brudd på menneskerettighetene under det brutale Francoregimet. Organisasjonen oppfordrer den spanske regjeringen til å overse de juridiske innvendingene, og fortsette prosessen. En talsmann for
Amnesty påpeker at det forsvant flere mennesker under Francos regjeringstid, en det gjorde i hele Latin-Amerika til sammen, under den samme perioden.

Høyesterett har inntil videre stoppet Garzóns utredninger, på initiativ av spanske påtalemyndigheter. Det skal blant annet avklares hvorvidt dommeren har gått ut over sitt embete i anstrengelsene for å kartlegge de drøyt 150.000 menneskene som forvant under den spanske borgerkrigen og diktaturet som fulgte.

En del av stridspørsmålet dreier seg rundt det faktum at de i 1977 ble innført allment amnesti i Spania, slik at ingen i ettertid skulle kunne tiltales for forbrytelser utført under Francoregimet. En rekke internasjonale organisasjoner, deriblant FNs kommisjon for menneskerettigheter, har flere ganger forlangt at dette amnestiet annulleres.

 

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter