Altea: Bedre tilgang til sportsanleggene

Publisert

Rådhuset i Altea har publisert informasjon om at de vil sette i gang arbeider som vil forbedre tilgangen til byens sportsanlegg som har blitt betydelig opprustet siste årene.

Rådhuset i Altea har publisert informasjon om at de vil sette i gang arbeider som vil forbedre tilgangen til byens sportsanlegg som har blitt betydelig opprustet siste årene.

Altea fikk for få år tilbake en helt ny innendørshall, byens offentlige svømmehall har blitt opprustet med bedre system for oppvarming av bassenget. Garderobene tilknyttet anlegget har blitt opprustet og utendørsbanene har også blitt utbedret.

Dagens anlegg har inngang på nordsiden mot Rio Algar, motsatt side av byens sentrum. Inngangen blir totalt blokkert med tilhørende kaos tilknytning til henting og levering av barn og unge som skal til eller fra trening. Det skal nå etableres en ny inngang til anleggene på sydsiden i retning mot ”Garganes” området av sentrum. Prosjektet finansieres av regionale/statlige midler hvor Altea kommune ikke deltar.

Opprustningen av idrettsanleggene har blitt delvis finansiert med penger fra provinsen og delvis med penger fra statens ”stimulifond”.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter