Alle teller Corona-døde forskjellig

0
1146
Corona smitte i Spania
Corona smitte i Spania

Man kan ikke stole på tallene for Corona-døde, når man sammenliknet land seg i mellom. Hvert land teller de døde på hver sin måte.

I Frankrike teller man bare de som dør på sykehus og bare 600 av landets sykehus gir data til det som utgjør landets offisielle statistikk. Ingen som dør på eldrehjem i Frankrike inkluderes i landets tall over Corona-smittede.

I Spania teller man ikke døde på gamlehjem så lenge de ikke er testet positive. I Storbritanna fantes ikke Corona-smitte som mulig dødsårsak før 5. mars samtidig tillater ikke engelsmenn at Corona-viruset oppgis som dødsårsak med mindre pårørende gir sin tillatelse til at dødsårsaken oppgis for statistiske formål.

I Italia regner man alle dødsfall som «Corona-dødsfall» så lenge den omkomne har testet positive for viruset uansett hva andre sykdommer vedkommende hadde og uansett faktisk dødsårsak. Italia hadde inntil nylig det høyeste antall døde.

Det finnes fagfolkg som hevder at opptil 80% av de som har omkommet av Corona-smitte i realiteten har dødd av lidelser som ikke direkte har noe med viruset å gjøre. Blant dem infeksjoner knyttet til ett svekket immunforsvar og bakterier som er resistente for anti-biotika.

Forskjellig praksis og regelverk, fra land til land, gjør det vanskeligere å sammenlikne data. At man ikke teller de som dør utenfor sykehusene har blitt kritisert fra mange hold.

Spanjolene krever at man har utført en Corona-test før ett dødsfall kan skyldes på Corona-viruset.

Eneste sikre data er tendensene som peker oppover eller nedover.