Alicante flyplass skal forbedres

Publisert

Et nytt prosjekt er i gang ved Universitetet i Alicante (UA) for å bedre transportforbindelsen til flyplassen på Costa Blanca. Flyplassen Alicante-Elche har de siste årene hatt en stor økning i trafikken og kom for første gang over 10 millioner passasjerer i fjor. Det øker behovet for en mer effektiv lufthavn og en bedre infrastruktur der reisende enkelt kan ta seg til og fra flyplassen.

Det nye initiativet er et samarbeidsprosjekt mellom universitetet og offentlige og private institusjoner. Hovedmålet med det nye studieprosjektet er å knytte Aeropuerto de Alicante-Elche opp mot byene langs kysten. Her skal det allerede være foreslått en løsning med metro slik man gjerne finner i tilknytning til flyplasser ved store byer. Det skal også være mulig å knytte seg opp mot allerede eksisterende infrastruktur rundt messeanlegget Institución Ferial Alicantina (IFA) som ligger rett ved flyplassen.

Prosjektet er i startfasen med åpning for nye innspill og ideer. Målet er å få frem en diskusjon om løsninger, der så mange som mulig bidrar og der man både tar hensyn til forbrukernes behov og næringsvirksomheter. Bedre forbindelser til de nærmeste byene Elche og Alicante og til byene langs kysten anses som helt sentralt. Til grunn for prosjektet ligger det et ønske om å få på plass en samfunnstjenlig løsning som er stimulerende for turistnæringen og annen forretningsvirksomhet. Samtidig ønsker man et godt tilbud som er økonomisk rimelig for den enkelte reisende. Aeropuerto de Alicante-Elche ligger i Elche kommune ved tettstedene El Altet og Torrellano. Flyplassen har de siste ti årene hatt en betydelig økning i passasjerer. I 2005 var antallet reisende rundt 8,8 millioner. I 2014 var tallet kommet opp i godt over 10 millioner (ca. halvparten av Oslo lufthavn, Gardermoen).

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter