Dette er de nye reglene i Spania og 7 unntak

Publisert

Regjeringen har deklarert «alarm-tilstand» noe som gir staten utvidede fullmakter. Det Madrid-regjeringen har gjort er å definerer minimums-standarder og rammer. Det er opptil de regionale myndighetene å selv bestemme hvor langt de vil gå i deler av Spania.

Staten publiserte det nye regelverket i en egen lovtekst, BOE 282 søndag 25. oktober. Det deklarees «alarm-tilstand» i hele Spania med unntak for Kanariøyene.

Nye forbud / krav:

– Nasjonalt forbudt mot å gå ut mellom klokken 23.00 og 06.00. Regionale myndigheter kan flytte tidspunktet frem eller tilbake en time. I Valencia regionen er «portforbudet» fra klokken 24.00 mens man i Andalucia følger statens standard med 23.00.

– Sosiale samlinger skal være begrenset til opptil seks personer.

– Regionale myndigheter har statens autorisasjon til å forby reiser mellom provinsene. Ingen har til nå sagt at de vil bruke denne regelen. I Valencia-regionen har myndighetene spesifikt presisert at de ikke vil innføre restriksjoner av denne typen.

Unntatt fra «portforbudet» er:

  • Reiser til og fra flyplassen
  • Kjøp av medikamenter, hygiene produkter og absolutt nødvendige varer.
  • Besøk til sykehus, klinikk etc.
  • Veterinær-besøk
  • Hjemreise
  • Assistanse til eldre, barn, funksjonshemmede etc
  • Absolutt nødvendige ærend «fuerza mayo»
  • Gå til bensinstasjonen, så lenge besøket er relatert til tidligere nevnt årsaker

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter