Advart mot korrupsjon i 2002

Publisert

Allerede i 2002 ble alle PP-toppene i Valencia regionen advart mot grov korrupsjon knyttet til partiet og dets aktiviteter i den sydelige delen av Alicante provinsen. Brevet ble sendt til alle de regionale toppene i partiet, Joaquin Ripoll, Francisco Camps og Eduardo Zaplana.

I brevet stod det at dersom PP tillot Jose Manuel Medina å stille som ordførerkanidat for partiet flere perioder i Orihuela komme ville avsender gå ut med informasjon om korrupsjonen i partiet.

Allerede i 2002 ble alle PP-toppene i Valencia regionen advart mot grov korrupsjon knyttet til partiet og dets aktiviteter i den sydelige delen av Alicante provinsen. Brevet ble sendt til alle de regionale toppene i partiet, Joaquin Ripoll, Francisco Camps og Eduardo Zaplana.

I brevet stod det at dersom PP tillot Jose Manuel Medina å stille som ordførerkanidat for partiet flere perioder i Orihuela komme ville avsender gå ut med informasjon om korrupsjonen i partiet.

Medina satt den gang som ordfører for Partido Popular i Orihuela kommune, kan var kjent for å kjøre rundt i en ny Rolls Royce og bo i en stor villa han bare ”lånte” av en utbygger ifølge ham selv. Medina ble erstattet av Monica Llorente som i dag sitter som ordfører i Orihuela og er en av de siktet i Brugal saken.

Brevet ble funnet under en ransaking av boligen til Angel Fenoll, forretningsmannen med sterke bånd til PP skal ha ”ordnet” med søppelkontraktene som han senere solgte til Enrique Ortiz. Det etterforskerne nå spør seg er hvordan ett brev adresser til ledelsen i Partido Popular har havnet hos forretningsmannen og hvorfor ingen av mottakerne av brevet gikk videre med anklagene. Mange spørs seg også nå om det var dette som var årsaken til at Monica Llorente erstatte Medina i Orihuela.

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter