Advarer om vold mot kvinner

Publisert

Nesten ti år etter at Spania fikk en egen lov mot kjønnsrelatert vold er voldsstatistikken omtrent på samme nivå som før. De siste ti årene har over 650 kvinner blitt drept av partneren eller ekspartneren sin. Hittil i år har 17 kvinner lidd samme skjebne, det høyeste tallet siden 2008. Interesseorganisasjoner og andre som jobber med kvinner som er utsatt for vold advarer nå mot utviklingen.

Antallet kvinner som hvert år blir drept av partneren eller ekspartneren har vært på samme nivå siden 2004. Selv om antallet varierer noe fra år til år er tendensen klar, 71 kvinner i 2004, 76 i 2008 og 73 i 2010 vitner om en dyster statistikk. De siste årene har antallet sunket noe og var på 54 i fjor. At 17 kvinner er drept så langt i år anses imidlertid som urovekkende, et antall som er det høyeste for mars måned siden 2008. Alt i alt er 658 kvinner blitt drept av mannen de siste ti årene.

Økonomiske nedgangstider har gjort situasjonen verre for mange kvinner mener ekspertene. Ikke bare fordi mange kvinner er økonomisk avhengige og av den grunn ikke kommer seg ut av forholdet, men også fordi det finnes mindre ressurser til organisasjonene som hjelper kvinner. I følge avisen El País har regjeringen de siste tre årene i praksis kuttet budsjettene med hele 30 prosent. I tillegg har regionene fått mindre penger, noe som skal ha ført til en reduksjon i antall plasser på kvinnemottakene og spesielle programmer med juridisk hjelp og oppfølging av psykolog har fått mindre penger.

I følge ekspertene har innsparingene gjort at hjelpeapparatet svikter og skaper en følelse av avmakt og mistro til systemet blant kvinner. Mange opplever at det ikke nytter å ta kontakt. Blant annet skal antallet anmeldelser for vold de siste årene ha gått ned med 9 prosent. Utviklingen skyldes ikke at det forekommer mindre vold enn før, men at antallet kvinner som velger å si fra om problemene har gått ned.

En undersøkelse foretatt blant landene i Europa gir støtte til denne teorien. Hele 22 prosent av alle spanjoler svarer ja på at de en eller flere ganger har opplevde kjønnsrelatert vold eller vold i hjemmet. Til sammenlikning er antallet kvinner som årlig anmelder vold i Spania på rundt 130.000 personer, en brøkdel av andelen i undersøkelsen.

I tillegg til ønsket om å kunne gjøre noe med underrapporteringen og mangelen på ressurser til organisasjonene, jobbes det for en mer målrettet satsing på å synliggjøre problemet og tydeliggjøre at vold mot kvinner ikke kan aksepteres. Dersom man skal få til forbedringer er man i følge ekspertene avhengig av en sterk og entydig fordømmelse av volden. En viktig del av dette arbeidet handler om å spre kunnskap om problemet. For eksempel ser man at andelen er for lav av spanjoler som vet at landet har en egen lov mot kjønnsrelatert vold. Mange kjenner ikke til arbeidet som gjøres på dette området og at det for eksempel finnes en gratislinje (016) til hjelp for voldsofre. På grunn av de siste tre årene med budsjettkutt er det blitt mindre penger til holdningskampanjer. Departementet for sosiale tjenester, helse og likestilling forsøker nå å kartlegge hvilke virkemidler som er mest effektive med tanke på å iverksette nye tiltak.

Likte du artikkelen? Meld deg på nyhetsbrevet eller følg oss på Facebook! Føler du deg generøs, spander gjerne en kaffe på redaksjonen?? 🚀☕ Takk!

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Nyttig å vite:

Relevante nyheter