90 % av de papirløse blir ikke sendt hjem

0
211
916927.jpg

Systemet med å sende hjem papirløse immigranter er ikke særlig effektivt. Nye tall viser at bare 10 % av de som blir anholdt av politiet uten papirer blir sendt tilbake til hjemlandet. I perioden fra januar 2005 til mars 2008, ble 156.111 utlendinger pågrepet uten å ha papirene i orden i Spania. Av disse ble 34.321 (22 %) utvist fra landet, knapt halvparten av disse har beviselig reist hjem.

Systemet med å sende hjem papirløse immigranter er ikke særlig effektivt. Nye tall viser at bare 10 % av de som blir anholdt av politiet uten papirer blir sendt tilbake til hjemlandet. I perioden fra januar 2005 til mars 2008, ble 156.111 utlendinger pågrepet uten å ha papirene i orden i Spania. Av disse ble 34.321 (22 %) utvist fra landet, knapt halvparten av disse har beviselig reist hjem.

Årsakene til at systemet ikke fungerer som det skal er mange, opplyser innenriksdepartementet. For det første er det ofte vanskelig å si med sikkerhet hvilket land en papirløs immigrant kommer fra, slik at man ikke vet hvor man skal sende vedkommende. Og for det andre har immigrasjonsmyndighetene begrenset med kapasitet og ressurser. Dessuten har mange av de papirløse innlevert asylsøknader som må behandles før de kan sendes hjem.