8 av 10 spanjoler bor fremdeles hjemme ved fylte 30 år

Publisert

Stadig flere unge i Spania venter med å flytte hjemmefra. En ny undersøkelse viser at hele 8 av 10 fremdeles bor hjemme ved fylte 30 år. Høy ungdomsledighet, usikre jobber og økt bruk av midlertidige kontrakter får skylden for utviklingen. Samtidig øker antallet nyutdannede som reiser til utlandet for å finne seg jobb.

En ny undersøkelse fra det spanske rådet for ungdom, Consejo de la joventud de España (CJE), viser at stadig flere unge i Spania i dag venter med å flytte hjemmefra. Kun 22 prosent er ute av foreldrehjemmet ved fylte 30 år, eller sagt på en annen måte 8 av 10 bor fremdeles hjemme. Etter det flytter mange ut, men selv ved 34 år bor fremdeles over 25 prosent hos mor og far. I Norge har til sammenlikning de fleste unge flyttet ut før fylte 25 år.

Alderen for selvstendiggjøring eller frigjøring som det gjerne kalles på spansk har tradisjonelt ligget høyt. At flere unge i Spania i dag fremdeles velger å bo hjemme etter fylte 30 år forklares imidlertid med situasjonen på det spanske arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten har de siste årene ligget på godt over 25 prosent og blant ungdom har ledigheten vært nærmere 50 prosent.

Det siste året har situasjonen på arbeidsmarkedet bedret seg noe. Avisen El Mundo som viser til den nye undersøkelsen påpeker at ungdomsledigheten fra i fjor til i år har gått ned fra 46 prosent til rundt 42 prosent. Men dette ser ikke ut til å ha gjort noe forskjell. Billigere priser på boligmarkedet skulle også tilsi større mulighet for de unge til å flytte ut. Likevel viser statistikken at stadig flere fortsetter å bo hjemme.

Den alarmerende tendensen skyldes i følge ekspertene økt usikkerhet i jobbmarkedet. Jobbene som tilbys unge i dag er blitt mindre trygge og midlertidige kontrakter dominerer. Dersom man mister inntektskilden vil faste utgifter forbundet med et eventuelt boliglån ikke kunne betjenes. Tilsvarende vil det å trekke seg fra en husleiekontrakt før avtalt tid kunne føre til at depositumet på tusen euro eller mer går tapt. De færreste tar derfor sjansen på å flytte ut, forklarer ekspertene.

CJEs undersøkelse viser også at det er forskjell mellom kjønnene. Nærmere dobbelt så mange jenter som gutter har så langt i 2014 flyttet hjemmefra.

Unge kvinner i Spania har tradisjonelt vært tidligere ute med å flytte ut. Mønsteret er med andre ord kjent fra tidligere, men årsaken til forskjellene har endret seg. Tidligere ventet mange unge kvinner med å flytte hjemmefra til de skulle gifte seg. Slik er det ikke lenger i samme grad. For å finne svar på forskjellen mellom kjønnene må man i følge undersøkelsen igjen se på endringene i arbeidsmarkedet.

Økt arbeidsledighet innen tradisjonelle mannsyrker skaper forskjeller. Før finanskrisen og sammenbruddet i det spanske eiendomsmarkedet kunne unge menn med lav utdannelse enkelt få seg jobb i bygge- og anleggsbransjen. I dag er situasjonen en annen.

Generelt viser undersøkelsen at ledigheten er størst blant de med lavest utdannelse. Samtidig har mange av de som er i arbeid måttet ta til takke med jobber de er overkvalifisert for. Mer enn halvparten av de unge jobber i dag med noe annet enn det de er utdannet til og med lavere lønn enn utdanningen skulle tilsi.

Mange unge velger også å dra til utlandet for å finne jobb. I første kvartal av 2014 dro det 10.000 flere unge ut av Spania enn det kom inn, et problem som har vokst med økonomiske nedgangstider i 2012 og 2013. I følge EUs statistikkbyrå Eurostat er Spania i dag blant de landene i Europa som opplever størst «brain drain» (hjerneflukt).

Forsikring av leiebil i Spania?

Spørsmål om forsikring av leiebil i Spania er et tema som går igjen blant nordmenn som leier bil i Spania. Mange er usikre på hva "standard" forsikring inkluderer og...

Relevante nyheter