78 % av medlemmene i kongressen har inntekter på si

Publisert

PSOE og IU ønsker at kongressmedlemmenes utenompolitiske aktiviteter og inntekter skal offentliggjøres på kongressens hjemmesider. Forslaget har kommet på bordet etter at en ny undersøkelse viser at 272 av 350 kongressmedlemmer har inntekter ved siden av lønnen de mottar fra kongressen. Det vil si at bare 22 % av medlemmene i kongressen dedikerer seg fullt og helt til politikken.

PSOE og IU ønsker at kongressmedlemmenes utenompolitiske aktiviteter og inntekter skal offentliggjøres på kongressens hjemmesider. Forslaget har kommet på bordet etter at en ny undersøkelse viser at 272 av 350 kongressmedlemmer har inntekter ved siden av lønnen de mottar fra kongressen. Det vil si at bare 22 % av medlemmene i kongressen dedikerer seg fullt og helt til politikken.

Gaspar Llamazares fra IU mener at disse forholdene er svært uheldige. Han mener at et medlem av kongressen bør holde seg til politikken, og at de medlemmene som har inntekter ved siden av, bør etterforskes, slik at man kan finne ut om stillingene de besitter er forenelige med det å være kongressmedlem.

Representanter for PSOE og IU sier at det er ekstra uheldig at kongressmedlemmene har ekstrainntekter nå som landet er inne i en økonomisk lavkonjunktur, fordi det gir gale signaler til resten av befolkningen som sliter med å få endene til å møtes.

 

Norsk Helsebedrift søker helsesekretærer på hel-, og deltid!

Jobb fra hjemmekontor i Spania! Bor du i Alicante området, gjerne Torrevieja og ønsker å jobbe fra Spania fra hjemmekontor mot norske pasienter via nett på telefon og data, er...

Selge spaniaboligen din UTEN å reise til Spania?

Hele pakken hos LNDINBOLIG En del av våre kunder som vil selge boligen sin hverken kan eller ønsker å reise til Spania for å avvikle eierforholdet.Det kan være, tidsklemme, arveoppgjør,...

Relevante nyheter