76-åring i aksjon mot regjeringen

0
86

En eldre dame lenket seg mandag 30. april fast til porten til den spanske sentralbanken i Madrid. Aksjonen var en protest mot spanske bankers praksis i forhold gjeldsinnkreving og husutkastelser. Protestene var også rettet mot regjeringen som hun mener ikke gjør nok for å hjelpe familier med gjeldsproblemer.

Ángeles Belmonte (76) har selv en begjæring om utkastelse hengende over seg. Den fikk hun etter  å ha sagt ja til å stille som garantist for et banklån for sønnen. Da sønnen fikk betalingsproblemer gikk banken videre til Belmonte og gjorde henne ansvarlig for gjelden. Det førte til begjæring om utkastelse.

En eldre dame lenket seg mandag 30. april fast til porten til den spanske sentralbanken i Madrid. Aksjonen var en protest mot spanske bankers praksis i forhold gjeldsinnkreving og husutkastelser. Protestene var også rettet mot regjeringen som hun mener ikke gjør nok for å hjelpe familier med gjeldsproblemer.

Ángeles Belmonte (76) har selv en begjæring om utkastelse hengende over seg. Den fikk hun etter  å ha sagt ja til å stille som garantist for et banklån for sønnen. Da sønnen fikk betalingsproblemer gikk banken videre til Belmonte og gjorde henne ansvarlig for gjelden. Det førte til begjæring om utkastelse.

Mandag protesterte mor og sønn sammen i Madrid. De to var i følge avisen El Mundo lenket til porten ved Banco de España i Madrid i to timer. Etter at politiet truet med arrestasjon, flyttet de seg noe meter unna inngangen og fortsatte protestene. Da hadde begge to allerede blitt bøtelagt.

Mandagens aksjon var ikke Belmontes første. Hun har nemlig tidligere lenket seg til en bankfilial i Almería. Selv er hun fra Níjar i samme provins. Belmonte er minstepensjonist, har tre sønner og åtte barnebarn. Sønnene er arbeidsledige, slik at mesteparten av enkepensjonen går med til underhold av familien.

Belmonte har ingen planer om å gi opp kampen for sin bolig og håper at den nåværende statsministeren vil kunne gjøre mer enn den forrige for å hjelpe henne og andre i samme situasjon.  

Regjeringen kom tidligere i år med en henstilling til spanske banker om at de måtte endre sin praksis rundt utkastelser og tvangssalg. Bankene ble oppfordret til heller å sette opp nye nedbetalingsplaner for kundene, eventuelt å komme til enighet om gjeldsordninger. Det er ventet at bankene vil følge henstillingen. Men det vil sannsynligvis ikke kunne hjelpe Ángeles Belmonte, ei heller de over 150.000 andre husstandene som siden 2008 har fått dom om utkastelse mot seg.

Av Ole C. Glad